وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Iconic Characters With Blender!

سرفصل های دوره

Learn How to Model Captivating Characters in 3D with Blender!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to the Interface
 • 2 - Navigating the 3D Environment
 • 3 - Selecting and Transforming Objects
 • 4 - Creating and Deleting Objects
 • 5 - Modeling Part 1 Selection
 • 6 - Modeling Part 2 Creating and Deleting Components
 • 7 - Modeling Part 3 Modeling Tools
 • 8 - Copying Objects
 • 9 - Applying the Scale
 • 10 - Modeling Exercise
 • 11 - Subdivision
 • 12 - Smoothing

 • 2 - Creating a Flying Robot
 • 13 - Modeling the Head Part 1
 • 14 - Modeling the Head Part 2
 • 15 - Modeling the Body
 • 16 - Modeling the Arm
 • 17 - Modeling the Hand
 • 18 - Modeling the Fingers
 • 19 - Materials Part 1
 • 20 - Materials Part 2
 • 21 - Checking the Joints
 • 22 - Parenting Objects
 • 23 - Mirroring the Arm
 • 24 - Introduction to Animation
 • 25 - Animation 1
 • 26 - Animation 2
 • 27 - Lights and Render

 • 3 - Modeling the Character
 • 28 - Preparing the References
 • 28 - reference-front.zip
 • 28 - reference-side.zip
 • 29 - Modeling the Head
 • 30 - Modeling the Mouth
 • 31 - Modeling the Face Features
 • 32 - Modeling the Ear
 • 33 - Modeling the Mouth Interior
 • 34 - Modeling the Teeth
 • 35 - Modeling the the Base of the Hair
 • 36 - Modeling Hair Strands
 • 37 - Modeling the Torso
 • 38 - Modeling the Legs
 • 39 - Modeling the Fingers
 • 40 - Modeling the Hand Part 1
 • 41 - Modeling the Hand Part 2
 • 42 - Modeling the Hand Part 3
 • 43 - Modeling the Arm
 • 44 - Modeling the Pants
 • 45 - Modeling the Shoes
 • 46 - Modeling the Shirt
 • 47 - Fixing Symmetry Problems
 • 48 - Fixing Modeling Problems
 • 49 - Creating Clothing Materials
 • 50 - Creating Character Materials

 • 4 - Rigging the Body
 • 51 - What is Rigging
 • 52 - Vertex Groups
 • 53 - Introduction to Armatures
 • 54 - Weight Paint Part 1
 • 55 - Weight Paint Part 2
 • 56 - Introduction to the Rigify Addon
 • 57 - Checklist for the Rig Creation
 • 58 - Creating the Metarig
 • 59 - Adjusting the Metarig Proportions Part 1
 • 60 - Adjusting the Metarig Proportions Part 2
 • 61 - Adjusting the Bone Rolls
 • 62 - Generating the Final Rig
 • 63 - Automatic Weights
 • 64 - Using the Rigify Controls Part 1
 • 65 - Using the Rigify Controls Part 2
 • 66 - Using the Rigify Controls Part 3
 • 67 - Weight Paint Adjustments
 • 68 - Parenting Objects to Bones
 • 69 - Transfer Weights From Body to Clothes

 • 5 - Rigging the Face
 • 70 - Introduction to Shape Keys
 • 71 - Drivers
 • 72 - Creating Shape Keys Part 1
 • 73 - Creating Shape Keys Part 2
 • 74 - Adding Bones to the Facial Rig
 • 75 - Using Custom Shapes
 • 76 - Using Bone Constraints Part 1
 • 77 - Using Bone Constraints Part 2
 • 78 - Setting Up Drivers for the Facial Rig Part 1
 • 79 - Setting Up Drivers for the Facial Rig Part 2
 • 80 - Weight Painting the Face Elements

 • 6 - Final Animation
 • 81 - Creating a Simple Animation Part 1
 • 82 - Creating a Simple Animation Part 2
 • 83 - Rendering the Final Video
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35034
  حجم: 7833 مگابایت
  مدت زمان: 610 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید