در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create digital Products in Affinity Designer

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Make Stickers, Apparel, Pillows and more


1 - Einfuhrung
 • 1 - Welcome to the Class

 • 2 - Create a Vector from a handdrawn Image in Affinity Designer
 • 2 - SKU-11112-A-Happy-Cat.zip
 • 2 - What you learn in this Workshop Material
 • 4 - Tracing a hand drawn Image
 • 5 - Saving your File

 • 3 - Create a Vector Based Rainbow with a Watercolor Brush in Affinity Designer
 • 6 - SKU-11118-Rainbow.zip
 • 6 - What you learn in this Workshop Material
 • 7 - Create a Document
 • 8 - Lets create the Rainbow
 • 10 - Export your File

 • 4 - How to create a Vector File in Pieces in Affinity Designer
 • 11 - SKU-11114-Pieces-of-You.zip
 • 12 - Create a Document
 • 13 - Create the Heart in Pieces
 • 15 - Export your File

 • 5 - Highs & Lows How to create a Project Life Card with pixel based Brushes
 • 16 - SKU-11117-Highs-and-Lows.zip
 • 17 - Create a Document
 • 18 - Create the Project Life Card
 • 19 - Different Sizes of the Project Life Card

 • 6 - Goodbye
 • 21 - See you