در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create Scrapbooking Elements and Papers with Affinity Design

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn to create everything in Affinity Designer and become successful as a Graphic Designer


1 - Introduction
 • 1 - Welcome to the Class
 • 2 - Brush up your Course Experience

 • 2 - The Program Interface
 • 3 - The Program Interface
 • 4 - The Move Tool
 • 5 - The View Tool
 • 6 - The Zoom Tool
 • 7 - The three Personas
 • 8 - The Tools of the Designer Persona
 • 9 - Tools of the Pixel Persona
 • 10 - Tools of the Export Persona
 • 11 - The Toolbar
 • 12 - The Context Toolbar
 • 13 - The Color Panel
 • 14 - The Panel Swatches
 • 15 - The Panel Stroke
 • 16 - The Panel Brushes
 • 17 - The Panel Layers
 • 18 - The Panel Effects
 • 19 - The Panel Styles
 • 20 - The Panel Text Styles
 • 21 - The Panel Stock
 • 22 - The Panel Transform
 • 23 - The History Panel
 • 24 - The Navigator Panel
 • 25 - The Symbols Panel
 • 26 - The Appearance Panel
 • 27 - The Assets Panel
 • 28 - The Panel Constraints
 • 29 - The Panel Glyph Browser
 • 30 - The Panel Isometric
 • 31 - The Panel Character
 • 32 - The Panel Paragraph
 • 33 - The Panel Slice
 • 34 - The Panel Export Options
 • 35 - The Panel Layer Export Persona
 • 36 - The Panel Snapshot
 • 37 - The Panel 32 Bit Preview
 • 38 - Preferences User Interface

 • 3 - Basics for Affinity Designer
 • 39 - The Artboard Tool
 • 40 - The Objects
 • 41 - Layer Palette
 • 42 - Geometry Tools
 • 43 - Pen Tool for Curves and Shapes

 • 4 - Tutorial Library
 • 44 - Create your own Template
 • 45 - Create an Ornament
 • 46 - Create a Button with Sun
 • 47 - Create a Card with Watercolor Stripes
 • 48 - Create a Heart Pieces of You
 • 49 - Create a Cat
 • 50 - Create Cards with Text
 • 51 - Draw a Rainbow
 • 52 - Drawing in Procreate and Tracing in Affinity Designer

 • 5 - Conclusion
 • 53 - Bonus Lecture