وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Corruption: Understanding, Detecting and Preventing

سرفصل های دوره

Corruption Unveiled: Real Experiences, In-Depth Strategies, and Practical Solutions


1. INTRODUCTION
 • 1.1 Ron Wehrens - CV - Jan 2024.pdf
 • 1. Introduction and why I made this Tutorial
 • 2. Defining Corruption
 • 3. Corruption Variations and Manifestations
 • 4. Why Addressing Corruption Matters

 • 2. CAUSES OF CORRUPTION
 • 1. The Fraud Triangle
 • 2. Root Causes of Corruption
 • 3. Root Causes in the Fraud Triangle

 • 3. GLOBAL PERSPECTIVE
 • 1.1 cpi versus hdi.zip
 • 1.2 CPI_2022_Map+index_EN.pdf
 • 1. Corruption Perception Index (CPI)
 • 2. Challenges and Limitations of the CPI
 • 3. Corruption in High-income Countries

 • 4. CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR
 • 1. Why Healthcare is susceptible to Corruption
 • 2. Unofficial Payments to access Medical Care
 • 3. Medicines Theft
 • 4. Overprescribing
 • 5. Intentional Stock outs
 • 6. False and inflated Invoices
 • 7. Biassed Product Specifications
 • 8. Collusion in Procurement
 • 9. Why I dont trust anyone in Procurement
 • 10. The Impact of Corruption in Health Care

 • 5. PRACTICAL STEPS TO COMBAT CORRUPTION
 • 1. Scanning for Risks and Vulnerabilities
 • 2. Implementing extra Checks and Monitoring
 • 3. Using Artificial Intelligence to detect Fraud.html
 • 4. Empowering the Public

 • 6. ANTI-CORRUPTION ORGANIZATIONS
 • 1. Transparency International
 • 2. International and Global Institutions (UN, World Bank, IMF)
 • 3. National Anti Corruption Authorities
 • 4. Private Sector
 • 5. Investigative Journalism and Whistleblowing
 • 6. Citizen Engagement
 • 7.1 Bellingcat.pdf
 • 7. Bellingcat.html

 • 7. CONCLUSION AND PERSONAL INSIGHTS
 • 1.1 CORRUPTION_MoviesBooksVideosMusic.pdf
 • 1. Personal Advice and Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30361
  حجم: 2779 مگابایت
  مدت زمان: 137 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید