در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Continuous Delivery and DevOps with Azure DevOps: The Big Picture

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Microsoft has a toolset to support continuous delivery and DevOps called Azure DevOps. Want to see what this toolset can do for you? Then this course is for you! In less than two hours, you get a full overview of how the tools can support your team.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Understanding Continuous Delivery and DevOps with Azure DevOps
 • 02. Introduction
 • 03. Outline
 • 04. Why
 • 05. Traditional vs. Modern Software Delivery
 • 06. 1st Principle Behind Agile Manifesto
 • 07. Continuous Delivery and DevOps
 • 08. Meet the Azure DevOps Tools
 • 09. Azure DevOps Boards
 • 10. Demo-Azure DevOps Boards
 • 11. Azure DevOps Repos
 • 12. Demo-Azure DevOps Repos
 • 13. Azure DevOps Pipelines
 • 14. Demo-Azure DevOps Pipelines
 • 15. Azure DevOps Test Plans
 • 16. Demo-Azure DevOps Test Plans
 • 17. Azure DevOps Artifacts
 • 18. Demo-Azure DevOps Artifacts
 • 19. Azure DevOps Better Together
 • 20. Demo-Azure DevOps Better Together
 • 21. Summary

 • Exercise Files
   02
  • understanding-continuous-delivery-and-devops-with-azure-devops-slides.pdf