وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Introduction to Excel Online Pivot Tables in 3 Hrs

سرفصل های دوره

Learn to create POWERFUL REPORTS and DATA ANALYSIS using Microsoft 365 Excel Online - all in 3 Hours


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. About the Course
 • 3.1 Data.xlsx
 • 3. Download the Training Data.html
 • 4. Review of the Data

 • 2. Create Pivot Tables
 • 1. Introduction to Create Pivot Tables
 • 2. Create Pivot Tables
 • 3. Working with Dimensions
 • 4. Working with Values
 • 5. Formatting and Sorting Pivot Tables
 • 6. Column Graphs
 • 7. Practical Activity - Pivot Tables.html
 • 8. Completed Activity - Pivot Tables

 • 3. Methods of Aggregation
 • 1. Introduction to Methods of Aggregation
 • 2. Methods of Aggregation
 • 3. Combining Methods
 • 4. Practical Activity - Methods of Aggregation.html
 • 5. Completed Activity - Methods of Aggregation

 • 4. Filters and Slicers
 • 1. Introduction to Filters and Slicers
 • 2. Filtering Pivot Tables
 • 3. Top 10 Analysis
 • 4. Practical Activity - Filters.html
 • 5. Completed Activity - Filters
 • 6. Report Filters
 • 7. Slicers to Filter Data
 • 8. Practical Activity - Slicers.html
 • 9. Completed Activity - Slicers to Filter Data
 • 10. Slicers to Filter Multiple Pivot Tables

 • 5. Trend and Date Analysis
 • 1. Introduction to Trend and Date Analysis
 • 2. Creating Fields for Trend Analysis
 • 3. Line and Area Graphs
 • 4. Practical Activity - Trend and Date Analysis.html
 • 5. Completed Activity - Trend and Date Analysis

 • 6. Sales Dashboard
 • 1. Introduction to Sales Dashboard
 • 2. Create Sales Dashboard.html
 • 3. Sales Dashboard Part 1
 • 4. Sales Dashboard Part 2

 • 7. Analyzing Data with Advanced Calculations
 • 1. Introduction to Advanced Calculations
 • 2. Percentage Calculations
 • 3. Pie Charts
 • 4. Percentage Of
 • 5. Difference From, Running Total and Ranking
 • 6. Practical Activity - Advanced Calculations.html
 • 7. Completed Activity - Advanced Calculations

 • 8. Conditional Formatting
 • 1. Introduction to Conditional Formatting
 • 2. Conditional Formatting using Rules
 • 3. Top 10 Formatting
 • 4. Practical Activity - Conditional Formatting.html
 • 5. Completed Activity - Conditional Formatting
 • 6. Data Bars, Color Scales and Icons

 • 9. Finance Dashboard
 • 1. Introduction to Interactive Finance Dashboard
 • 2. Create Finance Dashboard.html
 • 3. Finance Dashboard Part 1
 • 4. Finance Dashboard Part 2

 • 10. Working with Power BI Data
 • 1. Introduction to Connecting to Power BI
 • 2. Connect to Power BI

 • 11. Course conclusion
 • 1. Course Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36640
  حجم: 1865 مگابایت
  مدت زمان: 170 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید