وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete HTML5, CSS & Bootstrap ( Project Based Curriculum )

سرفصل های دوره

Get in-depth knowledge in HTML 5,CSS & Bootstrap with our innovative project-based curriculum.


1. Introduction
 • 1. Welcome To The Course
 • 2. What Can I Expect From This Course

 • 2. Getting Started with Web Development
 • 1. Installation & Setup
 • 2. Introduction to HTML, CSS and Javascript
 • 3. HTML5 - Structure & Mark-up Elements
 • 4. Images and Hyperlinks
 • 5. HTML Tables and Lists
 • 6. Assignment using HTML Tables and Lists.html

 • 3. CSS - Styling Your Webpage
 • 1. Introduction to CSS
 • 2. CSS Types - Inline, Internal & External
 • 3. CSS Selectors - Element, Class, ID & Universal
 • 4. Basic Styling - Colors, Borders, Font Styles
 • 5. HTML Block & Inline Elements
 • 6. Assignment using CSS Selectors & Properties.html

 • 4. HTML & CSS - Key Concepts
 • 1. Margin Property in CSS
 • 2. Padding Property in CSS
 • 3. Assignment using Margin & Padding.html
 • 4.1 Project 1 - Tribute Page.html
 • 4. Project 1 - Create a Tribute Page
 • 5. CSS - Gradients & Styling
 • 6. HTML Form Elements
 • 7.1 Project 2 - Survey Form.html
 • 7. Project 2 - Creating Survey Form Webpage

 • 5. CSS - Advanced Concepts - Part 1
 • 1. CSS Display Property
 • 2. Create Navigation Menu using Display Property.html
 • 3. CSS Position Property
 • 4. Practice Position Property.html
 • 5.1 Project 3 - Parallax Website.html
 • 5. Project 3 - Parallax Website
 • 6. CSS Media Queries & Box Sizing
 • 7. CSS Overflow Property
 • 8. CSS Float & Clear Property
 • 9. Create Navigation Header with Logo & Menu
 • 10.1 Project 4 - Tourist Website (Responsive).html
 • 10. Project 4 - Tourist Webpage (Responsive)

 • 6. CSS - Advanced Concepts - Part 2
 • 1. CSS Transform & Transition Property
 • 2. CSS Animations
 • 3. Assignment using CSS Animations.html
 • 4. CSS Combinators
 • 5. CSS Pseudo-Class
 • 6. CSS Pseudo-Elements & Columns
 • 7. CSS Flexbox - Part 1
 • 8. CSS Flexbox - Part 2
 • 9.1 Project 5 - My Projects Section (Flexbox).html
 • 9. Project 5 - My Projects Section (Flexbox project)
 • 10.1 Project 6 - Catering Website.html
 • 10. Project 6 - Catering Website

 • 7. Bootstrap 4 - CSS Framework
 • 1. Introduction to Bootstrap 4
 • 2. Bootstrap 4 -Jumbotron, Container-fluid, Container, Responsive Grid
 • 3. Responsive Navigation Headers using Bootstrap - Part 1
 • 4.1 NavigationHeader & Carousel.html
 • 4. Responsive Navigation Headers using Bootstrap - Part 2
 • 5. Responsive Carousel using Bootstrap - Part 1
 • 6.1 NavigationHeader & Carousel.html
 • 6. Responsive Carousel using Bootstrap - Part 2
 • 7.1 Project 7 - Smoothies Website (Final Project).html
 • 7. Project 7 - Smoothies Website (Final Project)
 • 8. Guidance to create your Portfolio Website
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18134
  حجم: 3097 مگابایت
  مدت زمان: 507 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید