وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Blender Megacourse: Beginner to Expert

سرفصل های دوره

Learn how to work with Blender 3.0 like a pro with this step-by-step course!


01. 3D Environments - Introduction and Overview
 • 001 Introduction
 • 002 Quick Overview
 • 003 Pipeline

 • 02. 3D Environments - Quick Design Principles
 • 001 Key Principles and Techniques
 • 001 ch.2-design-principles.zip

 • 03. 3D Environments - Important Tips and Shortcuts
 • 001 Interface
 • 002 Pie Menus

 • 04. 3D Environments - Starting
 • 001 Thumbnails
 • 001 ch.4-thumbnails.zip
 • 002 Collecting Resources
 • 003 Blocking
 • 004 Continue Blocking
 • 005 Asset Browser

 • 05. 3D Environments - Texturing
 • 001 Adding Simple Textures
 • 001 ch.5-sand-material.zip
 • 002 Breaking Texture Tiling
 • 003 More Tiles Breaking Tips
 • 003 ch.5-tile-breaking.zip
 • 004 Blender Shader Approach Pt. 1
 • 005 Blender Approach Pt. 2
 • 006 Mixing Two Textures
 • 006 ch.5-mixing-two-textures.zip
 • 006 ch.5-texture-mixing.zip
 • 007 Blending Different Objects
 • 007 ch.5-blending-between-objects.zip
 • 008 Texture Painting
 • 009 Wet Surface Painting
 • 009 ch.5-painting-wet-areas.zip
 • 010 Manipulating a Single Texture
 • 010 ch.5-manipulating-single-textures.zip

 • 06. 3D Environments - Modeling
 • 001 Before We Start
 • 002 Blocking
 • 003 Continue Blocking
 • 004 Starting with Details
 • 005 Array, Shear & Instancing
 • 006 More Details
 • 007 Curves and Curves from Objects
 • 008 Starting with Stairs
 • 009 Rails from Curves
 • 010 More Rails
 • 011 Rails Adjustments
 • 012 More Rails Adjustments
 • 013 Making Final Adjustments
 • 014 Vertical Stairs
 • 015 Creating Platform Boundary
 • 016 Optimizing Geometry
 • 017 More Details
 • 018 Drawing Curves
 • 019 Adding Cable Details
 • 020 Details with Boolean
 • 021 Some Adjustments
 • 022 More Cables
 • 023 Last Touches
 • 024 Starting with Texturing
 • 025 Color Coding Diferent Objects
 • 026 Separating Bolts and Adding UV Grid
 • 027 More UV Grids
 • 028 Organizing The Model
 • 029 Adding Textures
 • 030 Starting with Ambient Occlusion
 • 031 Adding Ambient Occlusion

 • 07. 3D Environments - Destroying and Detailing Assets
 • 001 Preparing Assets
 • 001 ch.7-rocks.zip
 • 002 Quick Destruction
 • 003 Animating Destruction
 • 004 Animating Cables
 • 005 Combining Objects for Better Results
 • 006 Manual Approach
 • 007 Manual Approach (Continue)

 • 08. 3D Environments - Sculpting
 • 001 Quick Introduction
 • 002 Making Our First Asset
 • 003 Creating Variations
 • 004 Creating Assets From Existing Assets
 • 005 Texturing Rocks

 • 09. 3D Environments - Lighting and Camera Settings
 • 001 Main Scene
 • 002 Exploring Better Compositions
 • 003 HDRIs
 • 004 Lighting and More Details
 • 005 Using Images as Environments

 • 10. 3D Environments - Rendering and Composting
 • 001 Render Settings - Test Rendering
 • 002 Scene Settings - Quick Compositing
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35016
  حجم: 35578 مگابایت
  مدت زمان: 2232 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید