وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Beginners Spanish Course: Zero to Hero, Spanish A1

سرفصل های دوره

Master Everyday Spanish - 60+ Spanish Lessons with Native Tutor. Immersive Course to Gain Confidence in ANY Scenario.

 • 1 - Alphabet in Spanish
 • 2 - Spanish Pronunciation
 • 3 - The Letter R in Spanish
 • 4 - Numbers in Spanish
 • 5 - STARTER KIT Days of the Week Months of the Year Seasons
 • 6 - STARTER KIT Animals in Spanish
 • 7 - Informal and Formal Greetings
 • 8 - Definitive Articles
 • 9 - Indefinite Articles
 • 10 - STARTER KIT Colours and Clothes in Spanish
 • 11 - STARTER KIT Parts of the Body
 • 12 - STARTER KIT Family Tree
 • 13 - Pronouns in Spanish
 • 14 - Gender Inclusive Spanish
 • 15 - STARTER KIT Professions
 • 16 - AR Verbs in Present Tense
 • 17 - ER Verbs in Spanish
 • 18 - STARTER KIT Food and Drink
 • 19 - IR Verbs in Spanish
 • 20 - Common Question Words
 • 21 - To be or To be SER or ESTAR in Spanish
 • 22 - Telling the Time in Spanish
 • 23 - The Verb Tener To Have
 • 24 - The Weather in Spanish
 • 25 - Know vs Know How to Use Saber and Conocer
 • 26 - Checking into a Hotel
 • 27 - A Spanish Marks Novela How to Use the Verb Querer
 • 28 - Preguntar vs Pedir How to Ask in Spanish
 • 29 - Directions in Spanish
 • 30 - STARTER KIT Asking for Help in Spanish
 • 31 - How to Express Obligations in Spanish
 • 32 - The Spanish Past Preterite Tense
 • 33 - Common Words Phrases for the Preterite Tense
 • 34 - The Verbs Estar Ser and Ir in the Preterite Tense
 • 35 - The Verbs Conocer and Saber in the Preterite Tense
 • 36 - Verbs that Change Their Meaning When Conjugated into Preterite
 • 37 - Describing Your Holiday
 • 38 - STARTER KIT Countries Nationalities
 • 39 - STARTER KIT At the Airport
 • 40 - STARTER KIT How to Describe Places
 • 41 - The Imperfect Tense
 • 42 - Uses of the Imperfect Tense
 • 43 - STARTER KIT Common Words Phrases for the Imperfect Tense
 • 44 - Talking About Habits in Spanish
 • 45 - The Future Tense in Spanish
 • 46 - Irregular Verbs and Uses of the Future Tense
 • 47 - STARTER KIT Making Weekend Plans Outdoor Activities
 • 48 - Prepositions in Spanish
 • 49 - Por and Para
 • 50 - Guatemalan Legends La Llorona
 • 51 - Happy Birthday
 • 52 - Spanish Reflexive Verbs for Your Daily Routine
 • 53 - STARTER KIT When To Use Reflexive Verbs
 • 54 - STARTER KIT Emotions
 • 55 - Direct and Indirect Object Pronouns
 • 56 - The Verb Gustar To Like
 • 57 - STARTER KIT Describing People
 • 58 - This and That in Spanish The Demonstratives
 • 59 - STARTER KIT Cultural Class Mayan Creation Myth
 • 60 - Possessive Adjectives and Pronouns
 • 61 - Talk Like A Pro
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 33930
  حجم: 48376 مگابایت
  مدت زمان: 538 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید