وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Commercial Negotiation in Procurement and Supply

سرفصل های دوره

Learn how to negotiate and win in purchasing and supply


1 - What to expect
 • 1 - Welcome to Commercial Negotiations

 • 2 - Applying commercial negotiation to procurement and supply
 • 2 - What is negotiation
 • 3 - Alternatives to negotiation
 • 4 - Strategic and tactical negotiation
 • 5 - Negotiation in relation to the procurement and supply cycle
 • 6 - Negotiating in the sourcing process
 • 7 - Decision as to negotiate or to use competitive bidding
 • 8 - Do you need posttender negotiation ptn
 • 9 - Negotiating in conflict resolution
 • 10 - Negotiating in team and stakeholder management
 • 11 - Stakeholder management in negotiations
 • 12 - STAKEHOLDERS MAPPING Prioritizing the stakeholders and their needs

 • 3 - The types of approaches that can be pursued in commercial negotiations
 • 13 - Understanding objectives and outcomes in negotiation
 • 14 - Conflict management style
 • 15 - Collaborativeintegrative winwin approach to negotiation
 • 16 - Distributive winlose approaches to negotiations
 • 17 - Pragmatic and principled styles of negotiation
 • 18 - Setting targets and creating a best alternative to a negotiated agreement BATNA
 • 19 - BATNA Best alternative to a negotiated agreement

 • 4 - How the BALANCE OF POWER in commercial negotiations can affect outcomes
 • 20 - Introduction and modules overview
 • 21 - What is power
 • 22 - Importance of power and getting a win with it
 • 23 - Power in buyersupplier relationships
 • 24 - Sources of power and leverage
 • 25 - DOWNLOAD Negotiation power cheat sheet.html
 • 25 - Negotiation-power-cheat-sheet.pdf
 • 26 - Organizational power in negotiation context
 • 27 - LEVEL 1 Macro environment PESTELSTEEPLE analysis
 • 28 - LEVEL 2 Micro environment industry structure PORTERS FIVE FORCES ANALYSIS
 • 29 - LEVEL 3 ONEONONE BUYER SUPPLIERDYNAMICS
 • 30 - Factors that will make a supplier keen to do business with a buyer
 • 31 - DOWNLOAD your work plan for this section.html
 • 31 - POWER-IN-NEG-WORKBOOK.pdf

 • 5 - Before you continue
 • 32 - Just a Quick one

 • 6 - Analyse criteria that can be used in a commercial negotiation
 • 33 - 5 Questions to prepare you for negotiations
 • 34 - Defining the issues for negotiation
 • 35 - Defining the currencies for negotiation
 • 36 - The bargaining mix
 • 37 - Effective objectives for negotiations
 • 38 - Negotiation ranges positions Interests
 • 39 - Opening and presenting issues
 • 40 - DOWNLOAD your work plan for this section.html
 • 40 - Work-book-Analyzing-criteria-that-can-be-used-in-a-commercial-negotiation.pdf

 • 7 - Identifying the resources required for a negotiation
 • 41 - Resources needed to support negotiation
 • 42 - The choice of location in negotiation
 • 43 - Involving appropriate colleagues
 • 44 - Virtual meeting options
 • 45 - DOWNLOAD your work plan for this section.html
 • 45 - IDENTIFYING-THE-RESOURCES-REQUIRED-FOR-A-NEGOTIATION.pdf

 • 8 - Identify the stages of a commercial negotiation
 • 46 - Overview and negotiation stages
 • 47 - Planning and preparation
 • 48 - DOWNLOAD Negotiation preparation and planning checklist.html
 • 48 - pre-negotiation-planning-checklist.pdf
 • 49 - Opening
 • 50 - DOWNLOAD Practical opening scenarios in Negotiations.html
 • 50 - DOWNLOAD-Practical-opening-scenarios-in-Negotiations.pdf
 • 51 - Testing and proposing
 • 52 - DOWNLOAD Top 10 assumptions made in purchasing and supplies negotiation.html
 • 52 - TOP-10-ASSUMPTIONS-MADE-DURING-PROCUREMENT-NEGOTIATIONS.pdf
 • 53 - Bargaining
 • 54 - Agreement and closure
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36624
  حجم: 4957 مگابایت
  مدت زمان: 214 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید