وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cold Email & Lead Generation using AI [Masterclass]

سرفصل های دوره

Cold Emailing and Lead Generation with AI: Learn How to Generate More Leads, Clients and Sales with Email Marketing


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Lead Generation and Cold Emailing
 • 3 - Best Practices and Common Mistakes

 • 2 - Setting up with AI Emailing System
 • 4 - Whats Inside Setting up with AI Emailing System
 • 5 - Setting up your account
 • 6 - Setup email accounts
 • 7 - Connecting your email accounts
 • 8 - Verify Email Accounts in Bulk
 • 9 - Settings Integrations

 • 3 - Email Deliverability Tracking
 • 10 - Whats Inside Email Deliverability Tracking
 • 11 - Warming up your Emails
 • 12 - Avoid Landing into Spam using Email Warmups
 • 13 - Make Emails more authentic with Custom Tracking Domain

 • 4 - Finding Verifying Leads with Instantly AI
 • 14 - Whats Inside Finding Verifying Leads with Instantly AI
 • 15 - Filter and Sort Leads
 • 16 - Load Premade Filters

 • 5 - Launching Monitoring Campaigns
 • 17 - Whats Inside Launching Monitoring Campaigns
 • 18 - Create Setup Campaign
 • 19 - Add Leads to Campaign from Lead Finder
 • 20 - Import Leads from CSV Google Sheets or Manually
 • 21 - Email Schedules Sequences Subsequences
 • 21 - Instantly-Cold-Email-Lead-Mining-Masterclass-by-Instantly.ai.pdf
 • 21 - Instantly-How-To-Send-1000-Cold-Emails-A-Day-With-50-Open-Rate.pdf
 • 21 - Instantly-How-We-Get-400-Replies-Monthly-With-Our-Cold-Email-Copywriting-Framework.pdf
 • 21 - Instantly.ai-Masterclass-Land-in-the-Inbox-Every-Single-Time-With-Our-Ultimate-Cold-Email-Framework.pdf
 • 21 - Instantly.ai-Template-Hub-600-Templates.xlsx
 • 22 - Track and Analyze Your Email Performance

 • 6 - Email Inbox Analytics
 • 23 - Whats Inside Email Inbox Analytics
 • 24 - Unibox AllinOne Inbox
 • 25 - Account Campaign Analytics

 • 7 - Find Clients for Leads Emails
 • 26 - Whats Inside Find Clients for Leads Emails
 • 27 - Explore Business Ideas
 • 28 - Using Instantly to find Clients
 • 29 - Find Clients on Freelance Marketplaces
 • 30 - Find Clients on Google MapsFacebook Places
 • 31 - Find Clients on Social Media
 • 32 - Build your Own Agency

 • 8 - Thank you Conclusions
 • 33 - Thank you Conclusions
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20631
  حجم: 1406 مگابایت
  مدت زمان: 165 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید