وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Code Together

سرفصل های دوره

C++ Http Client (with boost asio)


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Build boost
 • 3. Prepare Directory Layout
 • 4. Add Necessary Projects
 • 5. Git First Commit
 • 6. Boost Asio Basics

 • 2. Http Client
 • 1. Roadmap
 • 2. Prepare Sample HttpClient Application
 • 3. Setting up HttpClient API - Factory
 • 4. Setting up HttpClient API - SendAsync
 • 5. Dummy Implementation For SendAsync
 • 6. Async Resolve
 • 7. Async Resolve Parametrization
 • 8. Async Connect
 • 9. Async Operations Memory Management With shared ptr
 • 10. Http Client Lifetime Management Arrangements
 • 11. Http Traffic and Sample Messages
 • 12. Send Simple Http Message
 • 13. Read Http Simple Response
 • 14. Http Response Parser - Preparation
 • 15. Http Response Parser - Read Header Data
 • 16. Http Response parser - Parse Until Startline
 • 17. Http Response Parser - Parse Header Fields
 • 18. Http Header Transfer Method And Error Checks
 • 19. Http Determine Transfer Method
 • 20. Http Reading Body-1
 • 21. Http Reading Body-2
 • 22. Debug and Fixes

 • 3. Arranging The API
 • 1. Employ Boost Url
 • 2. Manage Connection Parameter
 • 3. Url Scheme To Port Mapping
 • 4. Prepare Http Request Object
 • 5. Get Request Helper
 • 6. Add Unit Test

 • 4. Https Support
 • 1. Acquire openssl
 • 2. Prepare Ssl Context
 • 3. Determine When to Use Https
 • 4. Prepare Tls Socket
 • 5. Tls Connect
 • 6. Https Write
 • 7. Https Read
 • 8. Tls and Asio Security Options

 • 5. Stress Test
 • 1. Prepare Project Layout
 • 2. Prepare Code Layout - Find & Fix A Bug In The Library
 • 3. Add Concurrency To The Test
 • 4. Add Threads To The Test
 • 5. Add Randomness To Download Address
 • 6. Add Timings
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36608
  حجم: 8161 مگابایت
  مدت زمان: 549 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید