وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Code Faster with AI: ChatGPT, GitHub Copilot, Tabnine & More

سرفصل های دوره

Boost your coding productivity in 2024 using AI code assistants. Generate code, fix, refactor, unit test, and more!


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Using ChatGPT as an Assistant
 • 1. ChatGPT Acting as a Junior Developer
 • 2. ChatGPT Acting as a Senior Advisor
 • 3. ChatGPT Acting as a Tutor

 • 3. Comparison of Different AIs
 • 1. Comparing ChatGPT 3.5 with ChatGPT 4
 • 2. Comparing Github Copilot vs. Tabnine vs. Cursor AI

 • 4. AI Code Assistants in a Real Use-Case
 • 1. Introduction
 • 2. Generating an Initial Codebase with ChatGPT
 • 3. Fixing a bug with AI
 • 4. Adding a New App Feature with Different AIs
 • 5. Refactoring code with AI

 • 5. AI Code Assistant Tutorials
 • 1.1 1. Github Copilot Cheatsheet.pdf
 • 1. Github Copilot Tutorial
 • 2. Github Copilot Cheatsheet.html
 • 3.1 2. Tabnine Cheatsheet.pdf
 • 3. Tabnine Tutorial
 • 4. Tabnine Cheatsheet.html
 • 5.1 3. Cursor IDE Cheatsheet.pdf
 • 5. Cursor AI Editor Tutorial
 • 6. Cursor AI Editor Cheatsheet.html

 • 6. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35827
  حجم: 967 مگابایت
  مدت زمان: 130 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید