وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Vue Mastery

کورس Vue 3 & TypeScript
شرکت:
کورس Vue 3 & TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کدنویسی و کار با یونیت تست در Vue 3
شرکت:
کدنویسی و کار با یونیت تست در Vue 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش کامل Vue Router
شرکت:
آموزش کامل Vue Router
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
بیلد گرفتن بسیار سریع بوسیله Vite
شرکت:
بیلد گرفتن بسیار سریع بوسیله Vite
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری کدنویسی Token-Based Authentication
شرکت:
کورس یادگیری کدنویسی Token-Based Authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۵ آبان ۱۳۹۹
آموزش ساخت یک وب سایت مشابه Trello با Vue
شرکت:
آموزش ساخت یک وب سایت مشابه Trello با Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی Vue 3 Reactivity
شرکت:
آموزش کدنویسی Vue 3 Reactivity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی Vue 3 Reactivity
شرکت:
آموزش کدنویسی Vue 3 Reactivity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مبانی Vue 3
شرکت:
آموزش مبانی Vue 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیلم کدنویسی سریع Vue 3
شرکت:
فیلم کدنویسی سریع Vue 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش Authentication با استفاده از توکن
شرکت:
آموزش Authentication با استفاده از توکن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی پروژه های واقعی Vue
شرکت:
آموزش کدنویسی پروژه های واقعی Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مثال های دنیای واقعی Vue.js
شرکت:
آموزش مثال های دنیای واقعی Vue.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مباحث پیشرفته تر Vue
شرکت:
آموزش مباحث پیشرفته تر Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی Vuex
شرکت:
آموزش برنامه نویسی Vuex
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش مدیریت Vuex ویژه تازه کاران
شرکت:
آموزش مدیریت Vuex ویژه تازه کاران
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش Vue.js ویژه تازه کاران
شرکت:
آموزش Vue.js ویژه تازه کاران
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش انیمیت کردن در App های Vue
شرکت:
آموزش انیمیت کردن در App های Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
دوره سطح متوسط برنامه نویسی Vue
شرکت:
دوره سطح متوسط برنامه نویسی Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹