وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: The Yoga Collective

رسیدن به آرامش در سطح ذهن و بدن با مدیتیشن
رسیدن به آرامش در سطح ذهن و بدن با مدیتیشن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
افزایش قدرت مفاصل تان بوسیله یوگا
افزایش قدرت مفاصل تان بوسیله یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
جریان و انتشار در یوگا
جریان و انتشار در یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش حرکات پویای یوگا
آموزش حرکات پویای یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های یوگا ویژه جنگجویان
آموزش تمرین های یوگا ویژه جنگجویان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های وینایسا یوگا
آموزش تمرین های وینایسا یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های پیچشی در یوگا
آموزش تمرین های پیچشی در یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های یوگا ویژه کودکان
آموزش تمرین های یوگا ویژه کودکان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های کشش تمام بدن
آموزش تمرین های کشش تمام بدن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های تعادلی یوگا
آموزش تمرین های تعادلی یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تقویت عضلات کمر و پشت با یوگا
آموزش تقویت عضلات کمر و پشت با یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تمرین های تنفسی یوگا
آموزش تمرین های تنفسی یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کورس تمرین های پایه یوگا
کورس تمرین های پایه یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰