وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Sonic Academy

ساخت و میکس ترک های صوتی
شرکت:
ساخت و میکس ترک های صوتی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
کار بر روی صدای خواننده در موزیک ها
شرکت:
کار بر روی صدای خواننده در موزیک ها
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های Tech House
شرکت:
ساخت موزیک های Tech House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های ژانر Slap House
شرکت:
ساخت موزیک های ژانر Slap House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های ژانر Progressive House
شرکت:
ساخت موزیک های ژانر Progressive House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های عالی Progressive House
شرکت:
ساخت موزیک های عالی Progressive House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های ژانر Progressive Chill
شرکت:
ساخت موزیک های ژانر Progressive Chill
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت ترک های موسیقی Piano Roll
شرکت:
ساخت ترک های موسیقی Piano Roll
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های Tech House عالی
شرکت:
ساخت موزیک های Tech House عالی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
دی جی موزیک های عالی
شرکت:
دی جی موزیک های عالی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
نحوه ساخت هیپ هاپ Lo-Fi
شرکت:
نحوه ساخت هیپ هاپ Lo-Fi
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
کورس ساخت ترک های صوتی عالی پاپ
شرکت:
کورس ساخت ترک های صوتی عالی پاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های عالی به سبک Marshmello
شرکت:
ساخت موزیک های عالی به سبک Marshmello
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های عالی مانند A Drug From God
شرکت:
ساخت موزیک های عالی مانند A Drug From God
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های Trance کلاسیک
شرکت:
ساخت موزیک های Trance کلاسیک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک های Garage House
شرکت:
ساخت موزیک های Garage House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
یادگیری ساخت موزیک های Future House
شرکت:
یادگیری ساخت موزیک های Future House
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
ساخت موزیک هایی مانند Future Chill
شرکت:
ساخت موزیک هایی مانند Future Chill
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۴ آبان ۱۴۰۱