وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: SlrLounge

آموزش عکاسی از جزئیات و اشیا در یک عروسی
شرکت:
آموزش عکاسی از جزئیات و اشیا در یک عروسی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 25 دقیقه
۱ آبان ۱۳۹۹
آموزش عکاسی از میهمانان و خدمه عروسی
شرکت:
آموزش عکاسی از میهمانان و خدمه عروسی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش عکاسی از داماد
شرکت:
آموزش عکاسی از داماد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش عکاسی ( زوج ) عروس و داماد
شرکت:
آموزش عکاسی ( زوج ) عروس و داماد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل عکاسی از عروس
شرکت:
آموزش کامل عکاسی از عروس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل عکاسی از عروس
شرکت:
آموزش کامل عکاسی از عروس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش گرفتن عکس پرتره های گروهی در عروسی
شرکت:
آموزش گرفتن عکس پرتره های گروهی در عروسی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹