وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: RedHat Training

مدیریت سیستم لینوکس Redhat II – SA2 (RHEL8)
شرکت:
مدیریت سیستم لینوکس Redhat II – SA2 (RHEL8)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 4 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
مدیریت سیستم لینوکس Redhat I – SA1 (RHEL8)
شرکت:
مدیریت سیستم لینوکس Redhat I – SA1 (RHEL8)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری لینوکس های Enterprise Linux 8, CentOS 8
شرکت:
یادگیری لینوکس های Enterprise Linux 8, CentOS 8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کورس استاد شدن در مدیریت سیستم های لینوکسی
شرکت:
کورس استاد شدن در مدیریت سیستم های لینوکسی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱