وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ProStudio Live

آموزش میکس صدای خواننده در استدیو
شرکت:
آموزش میکس صدای خواننده در استدیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های Country Pop در استدیو
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های Country Pop در استدیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های Rock Metal در استدیو
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های Rock Metal در استدیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های Hard Rock در استدیو
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های Hard Rock در استدیو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش میکس موزیک بندهای بزرگ
شرکت:
آموزش میکس موزیک بندهای بزرگ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آموزش کامل کار با Axe-Fx
شرکت:
آموزش کامل کار با Axe-Fx
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 17 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش نوازندگی Drum
شرکت:
آموزش نوازندگی Drum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های Rock
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های Rock
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط و میکس موزیک های کلاسیک
شرکت:
آموزش ضبط و میکس موزیک های کلاسیک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های بندهای موسیقی
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های بندهای موسیقی
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های یک بند Rock
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های یک بند Rock
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط موزیک های هارد راک بندها
شرکت:
آموزش ضبط موزیک های هارد راک بندها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش تولید و ضبط موزیک های یک بند موسیقی
شرکت:
آموزش تولید و ضبط موزیک های یک بند موسیقی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش ضبط صدا سر صحنه
شرکت:
آموزش ضبط صدا سر صحنه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش میکس موزیک های راک
شرکت:
آموزش میکس موزیک های راک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش میکس موزیک های یک بند راک
شرکت:
آموزش میکس موزیک های یک بند راک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش تکنیک های حرفه ای ضبط موزیک های Drum
شرکت:
آموزش تکنیک های حرفه ای ضبط موزیک های Drum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش تکنیک های حرفه ای میکس موزیک های Rock
شرکت:
آموزش تکنیک های حرفه ای میکس موزیک های Rock
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
آموزش میکس موزیک های آکوستیک پاپ
شرکت:
آموزش میکس موزیک های آکوستیک پاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 1 دقیقه
۶ فروردین ۱۳۹۹