وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ProgrammingExpert.io

Software Engineering Tools
Software Engineering Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Software Design
Software Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming With Go
Programming With Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming Projects
Programming Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Software Design
Software Design
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Object-Oriented Programming
Object-Oriented Programming
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Programming
Advanced Programming
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲