وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: PencilKings

آموزش مبانی استوری بورد و کشیدن استوری بوردها
شرکت:
آموزش مبانی استوری بورد و کشیدن استوری بوردها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش نقاشی دیجیتال پرتره در برنامه ArtRage
شرکت:
آموزش نقاشی دیجیتال پرتره در برنامه ArtRage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کشیدن نمای یک شهر با نقاشی دیجیتال در فتوشاپ
شرکت:
آموزش کشیدن نمای یک شهر با نقاشی دیجیتال در فتوشاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش ساخت یک صحنه Interior از ابتدا تا انتها
شرکت:
آموزش ساخت یک صحنه Interior از ابتدا تا انتها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش نقاشی دیجیتال گربه سانان بزرگ
شرکت:
آموزش نقاشی دیجیتال گربه سانان بزرگ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش نقاشی دیجیتال ویژه هنرمندان تازه کار
شرکت:
آموزش نقاشی دیجیتال ویژه هنرمندان تازه کار
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش صفر تا صد کمپوزیسیون در نقاشی
شرکت:
آموزش صفر تا صد کمپوزیسیون در نقاشی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش رنگ آمیزی در فتوشاپ
شرکت:
آموزش رنگ آمیزی در فتوشاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش تکنیک های نقاشی گل و گیاهان با مداد رنگی
شرکت:
آموزش تکنیک های نقاشی گل و گیاهان با مداد رنگی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش مبانی کشیدن کاریکاتورها
شرکت:
آموزش مبانی کشیدن کاریکاتورها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کشیدن Sketch کاریکاتورها با فتوشاپ
شرکت:
آموزش کشیدن Sketch کاریکاتورها با فتوشاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کشیدن کاریکاتور : رندر نهایی
شرکت:
آموزش کشیدن کاریکاتور : رندر نهایی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کشیدن کاریکاتور : سیاه قلم
شرکت:
آموزش کشیدن کاریکاتور : سیاه قلم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کشیدن طرح های سیاه قلم با براش های فتوشاپ
شرکت:
آموزش کشیدن طرح های سیاه قلم با براش های فتوشاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش نقاشی ساختمان ها
شرکت:
آموزش نقاشی ساختمان ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹