وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: MathTutorDVD

کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java
شرکت:
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل جبر خطی – بخش دوم
شرکت:
فیلم یادگیری کامل جبر خطی – بخش دوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل جبر خطی – بخش اول
شرکت:
فیلم یادگیری کامل جبر خطی – بخش اول
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش مهندسی تحلیل مدارها
شرکت:
آموزش مهندسی تحلیل مدارها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری تحلیل مدارهای AC
شرکت:
فیلم یادگیری تحلیل مدارهای AC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹