وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: LyndaApp

آموزش :داستان سرایی و اصول UX – به زبان فارسی
شرکت:
آموزش :داستان سرایی و اصول UX – به زبان فارسی
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
مدیریت زمان برای مدیران – به زبان فارسی
شرکت:
مدیریت زمان برای مدیران – به زبان فارسی
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
The Five Step Guide To Mastering Your Money
شرکت:
The Five Step Guide To Mastering Your Money
63,400 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۰