وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Lab Minutes

آشنایی با تهدیدات در Cisco Firepower و پاسخ گویی به آنها
شرکت:
آشنایی با تهدیدات در Cisco Firepower و پاسخ گویی به آنها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 19 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آموزش مبانی Cisco SD-WAN
شرکت:
آموزش مبانی Cisco SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 23 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش پیشرفته Cisco SD-WAN
شرکت:
آموزش پیشرفته Cisco SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 18 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Cisco IPv6
شرکت:
دوره یادگیری کامل Cisco IPv6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
دو کورس در یک کورس : آموزش مبانی ACI و مباحث پیشرفته ACI
شرکت:
دو کورس در یک کورس : آموزش مبانی ACI و مباحث پیشرفته ACI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 25 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری مبانی PAN 9.0
شرکت:
فیلم یادگیری مبانی PAN 9.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 18 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹
فیلم یادگیری پیشرفته PAN 9.0
شرکت:
فیلم یادگیری پیشرفته PAN 9.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲ شهریور ۱۳۹۹