وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Game Institute

فیلم برنامه نویسی به زبان C#
شرکت:
فیلم برنامه نویسی به زبان C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل موتور بازی سازی Unreal Engine 4
شرکت:
آموزش کامل موتور بازی سازی Unreal Engine 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی Android با زبان Kotlin
شرکت:
آموزش برنامه نویسی Android با زبان Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش ساخت بازی های دو بعدی بوسیله C# و Monogame
شرکت:
آموزش ساخت بازی های دو بعدی بوسیله C# و Monogame
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش مبانی کامپیوتر
شرکت:
آموزش مبانی کامپیوتر
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی گرافیکی با DirectX 11
شرکت:
آموزش برنامه نویسی گرافیکی با DirectX 11
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش بازی سازی با موتور کربن
شرکت:
آموزش بازی سازی با موتور کربن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری زبان C# سطح متوسط
شرکت:
فیلم یادگیری زبان C# سطح متوسط
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری برنامه نویسی Android
شرکت:
فیلم یادگیری برنامه نویسی Android
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
یادگیری بازی سازی با Unity ویژه برنامه نویس ها
شرکت:
یادگیری بازی سازی با Unity ویژه برنامه نویس ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش استفاده از همه امکانات Unreal Engine 4
شرکت:
آموزش استفاده از همه امکانات Unreal Engine 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش صفر تا صد ساخت یک بازی Race در Unity
شرکت:
آموزش صفر تا صد ساخت یک بازی Race در Unity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش صفر تا صد کار با 3Ds Max
شرکت:
آموزش صفر تا صد کار با 3Ds Max
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹