وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: eLearn Security

دوره یادگیری کامل Digital Forensics Professional
شرکت:
دوره یادگیری کامل Digital Forensics Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری حرفه ای Penetration Testing
شرکت:
کورس یادگیری حرفه ای Penetration Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری تست نفوذ Penetration Testing
شرکت:
فیلم یادگیری تست نفوذ Penetration Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش تست نفوذ Penetration Testing Professional
شرکت:
آموزش تست نفوذ Penetration Testing Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش پیشرفته Penetration Testing
شرکت:
آموزش پیشرفته Penetration Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
فیلم یادگیری Exploit Development
شرکت:
فیلم یادگیری Exploit Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
فیلم یادگیری WAPTX v2 Web Application Penetration Testing eXtreme
شرکت:
فیلم یادگیری WAPTX v2 Web Application Penetration Testing eXtreme
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری THP v2 Threat Hunting Professional
شرکت:
فیلم یادگیری THP v2 Threat Hunting Professional
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری DFP Digital Forensics Professional
شرکت:
فیلم یادگیری DFP Digital Forensics Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوره یادگیری Web Application Penetration Testing Extreme
شرکت:
دوره یادگیری Web Application Penetration Testing Extreme
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
دوره یادگیری Practical Web Defense
شرکت:
دوره یادگیری Practical Web Defense
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 15 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
دوره یادگیری Practical Network Defense
شرکت:
دوره یادگیری Practical Network Defense
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
دوره یادگیری Penetration Testing Professional
شرکت:
دوره یادگیری Penetration Testing Professional
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۰ فروردین ۱۳۹۸