وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Code with Mosh

کورس سطح متوسط C++
شرکت:
کورس سطح متوسط C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس سطح مبتدی C++
شرکت:
کورس سطح مبتدی C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تسلط کامل بر دستورات SQL
شرکت:
تسلط کامل بر دستورات SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
دوره نهایی TypeScript
شرکت:
دوره نهایی TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل پایتون Django
شرکت:
فیلم یادگیری کامل پایتون Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل پایتون Django
شرکت:
کورس یادگیری کامل پایتون Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
دوره کامل Node.js
شرکت:
دوره کامل Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل HTML5 & CSS3
شرکت:
فیلم یادگیری کامل HTML5 & CSS3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Docker
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل زبان C#
شرکت:
کورس یادگیری کامل زبان C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۷ تیر ۱۴۰۰
آموزش کدنویسی تمیز ویژه برنامه نویسان C#
شرکت:
آموزش کدنویسی تمیز ویژه برنامه نویسان C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری مبانی زبان C#
شرکت:
کورس یادگیری مبانی زبان C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی پیشرفته زبان C#
شرکت:
آموزش کدنویسی پیشرفته زبان C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
یادگیری صفر تا صد زبان Java
شرکت:
یادگیری صفر تا صد زبان Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش استاد شدن در کار با Git
شرکت:
آموزش استاد شدن در کار با Git
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل Design Patterns
شرکت:
کورس یادگیری کامل Design Patterns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل ASP.NET MVC 5
شرکت:
دوره یادگیری کامل ASP.NET MVC 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
استاد شدن در کار با React
شرکت:
استاد شدن در کار با React
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل SQL
شرکت:
فیلم یادگیری کامل SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹