وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Cisco Learning Library

آموزش رفع مشکلات ویژه مهندسان پشتیبانی شبکه
آموزش رفع مشکلات ویژه مهندسان پشتیبانی شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : توسعه Overlay Topology
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : توسعه Overlay Topology
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : راه اندازی Data Plane
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : راه اندازی Data Plane
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : کار با Control Plane Device
فیلم یادگیری کامل SD-WAN : کار با Control Plane Device
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل LAN Switching
فیلم یادگیری کامل LAN Switching
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کار با IPv6
آموزش کار با IPv6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کار با IPsec VPN
آموزش کار با IPsec VPN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کار با IP Multicast
آموزش کار با IP Multicast
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش کار با Cisco IOS XR
آموزش کار با Cisco IOS XR
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش پیاده سازی و بکارگیری Threat Defense Solution
آموزش پیاده سازی و بکارگیری Threat Defense Solution
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش شروع به کار با DNA Center Assurance
آموزش شروع به کار با DNA Center Assurance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری Cisco Prime Performance Manager (CPPERF)
فیلم یادگیری Cisco Prime Performance Manager (CPPERF)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹