وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: AmigosCode

PROFESSIONAL Full Stack Developer
شرکت:
PROFESSIONAL Full Stack Developer
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
54 ساعت و 12 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Spring Data JPA Master Class
شرکت:
Spring Data JPA Master Class
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Javascript Mastery
شرکت:
Javascript Mastery
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Java Master Class
شرکت:
Java Master Class
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Java Generics
شرکت:
Java Generics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Docker for DevOps Engineers
شرکت:
Docker for DevOps Engineers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲