وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Algo Expert

iOSExpert
شرکت:
iOSExpert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
InfraExpert
شرکت:
InfraExpert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 1 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Web3 Tools
شرکت:
Web3 Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Systems Design Interview Tips
شرکت:
Systems Design Interview Tips
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Solidity Fundamentals
شرکت:
Solidity Fundamentals
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
React Crash Course
شرکت:
React Crash Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Machine Learning Interview Tips
شرکت:
Machine Learning Interview Tips
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Machine Learning Design Questions
شرکت:
Machine Learning Design Questions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Interacting With Smart Contracts
شرکت:
Interacting With Smart Contracts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Ethereum And Smart Contracts
شرکت:
Ethereum And Smart Contracts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Blockchain projects
شرکت:
Blockchain projects
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Blockchain Fundamentals
شرکت:
Blockchain Fundamentals
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Solidity
شرکت:
Advanced Solidity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
اصول توسعه وب
شرکت:
اصول توسعه وب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری سریع Machine Learning
شرکت:
دوره یادگیری سریع Machine Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
موفق شدن در مصاحبه های شغلی یادگیری ماشینی
شرکت:
موفق شدن در مصاحبه های شغلی یادگیری ماشینی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری ماشینی در مقیاس بزرگ
شرکت:
یادگیری ماشینی در مقیاس بزرگ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری سریع جاوااسکریپت
شرکت:
دوره یادگیری سریع جاوااسکریپت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 25 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری سریع HTML
شرکت:
دوره یادگیری سریع HTML
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری سریع CSS
شرکت:
دوره یادگیری سریع CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
25 سوال مصاحبه برای استخدام Front End
شرکت:
25 سوال مصاحبه برای استخدام Front End
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱