وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco FirePower (FTD) Firewall Training – Part 1/2

سرفصل های دوره

An introduction through advanced understanding of Cisco Firepower and Cisco Firepower Threat Defense.


1 - Introduction
 • 1 - Trainer 1 Introduction
 • 2 - Trainer 2 Introduction
 • 3 - About Us.html
 • 4 - QA Messages Feedback
 • 5 - Cisco FTD course Overview and Contents

 • 2 - Overview of Firewalls Security terms
 • 6 - Security Terms you need to know
 • 7 - Perimeter Security Overview
 • 8 - Overview of Firewalls its Generations

 • 3 - About Cisco NGFW FTD
 • 9 - Cisco FTD Overview
 • 10 - Introduction to Firepower services Components
 • 11 - Cisco FTD Appliances overview

 • 4 - Lab Setup
 • 12 - Download Resources and Link to files.html
 • 12 - FTD-Part-1-Course-Files.zip
 • 13 - Download Install EveNG on Oracle Virtual Box
 • 14 - Install VMWare Workstation 17 Pro
 • 15 - Install and configure Eveng VM on VMware Workstation
 • 16 - Add FTD FMC images in EVEng
 • 17 - Add Cisco Router Switch vIOS images in Eveng
 • 18 - Download Import Linux tiny core in Eveng
 • 19 - Add Windows host in Eveng

 • 5 - Basic Configuration
 • 20 - Lab topology overview
 • 21 - Initializing FMC FTD Part1
 • 22 - Initializing FMC FTD Part2
 • 23 - Adding FTD to FMC
 • 24 - FTD Interface Configuration and Verification
 • 25 - Dynamic and Static Routing on Routers
 • 26 - StaticDefaultRoute
 • 27 - OSPF Configuration on FTD
 • 28 - Redistributing Static Route into OSPF
 • 29 - Configuring RIP and Redistribution
 • 30 - Configuring BGP and Redistribution
 • 31 - Allowing ACP THRU Traffic for verification
 • 32 - EIGRP FLEXCONFIG

 • 6 - Network Address Translation NAT on FTD
 • 33 - NAT Overview
 • 34 - Dynamic NAT
 • 35 - Static NAT
 • 36 - Dynamic PAT
 • 37 - Static PAT
 • 38 - Manual NAT
 • 39 - ACP using L3 and L4 to allow the Inside and NAT Traffic
 • 40 - NAT and ACP Verification

 • 7 - Advance Features
 • 41 - Access Policy and Geo Location based Blocking
 • 42 - URL Filtering Overview Category based and Custom URL
 • 43 - Access Control Policy Analysis
 • 44 - Application Visibility Control AVC Overview
 • 45 - Logging and Alerting
 • 46 - Intrusion Prevention IPS overview
 • 47 - IPS Policies Default Policy Configuration
 • 48 - IPS Policies Custom Policy Configuration
 • 49 - Network AMPFile Policies
 • 50 - Cisco-FTD-packet-flow.pdf
 • 50 - Packet Flow thru the FTD
 • 51 - Configuring PreFilter Custom Policy

 • 8 - Redundancy Failover
 • 52 - Redundancy and Multi Instance Overview
 • 53 - Configuring ActiveStandby Failover
 • 54 - MultiInstance Overview
 • 55 - High Availability Verification

 • 9 - Transparent Firewall Deployement
 • 56 - Transparent Firewall Overview Configuration
 • 57 - Transparent Firewall Verification

 • 10 - IPSec VPN on Cisco IOS
 • 58 - Demystifying VPN
 • 59 - Securing the VPN using IPSEC
 • 60 - Configuring-Lan-to-Lan-VPN-Steps.txt
 • 60 - LANTOLAN L2L IPSec VPN Part1
 • 61 - LANTOLAN L2L IPSec VPN Part2
 • 62 - LANTOLAN L2L IPSec VPN Part3
 • 63 - Verification Main ModeQuick Mode Explained

 • 11 - VPNs on FTD
 • 64 - IPSec SIteSite VPN Initial Lab Configuration
 • 65 - IPSec SIteSite VPN Configuration Verification
 • 66 - IPSec VPN NAT Exemption OverviewConfiguration and Verification

 • 12 - Basic Troubleshooting Cli commands
 • 67 - FTD CLI Modes and Commands
 • 68 - FTD Troubleshooting principles
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36603
  حجم: 10115 مگابایت
  مدت زمان: 931 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید