وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco CCNP and CCIE Enterprise ENCOR Training | 350-401

سرفصل های دوره

By taking this training, you can easily pass the Cisco CCNP and CCIE Enterprise Core 350-401 ENCOR exam.


1. Introduction
 • 1.1 Cisco CCNP and CCIE Enterprise Core Course 350-401 ENCOR.pdf
 • 1. Training Curriculum
 • 2. About Cisco Certifications
 • 3. EVE-NG Network Simulator Installation
 • 4.1 Cisco+vIOS+Image.zip
 • 4.2 EVE-NG-Cisco-IOS-Image.txt
 • 4. Adding EVE-NG Cisco vIOS Image
 • 5. Using EVE-NG

 • 2. Packet Forwarding
 • 1. Layer-2 and Layer-3 Forwarding
 • 2. Cisco Express Forwarding - CEF

 • 3. Spanning Tree Protocol - STP
 • 1. Spanning Tree Protocol - STP
 • 2. Advanced STP Settings
 • 3.1 Advanced STP-Lab.zip
 • 3. Advanced STP - Lab
 • 4. Multiple Spanning Tree Protocol - MST
 • 5.1 MST-Lab.zip
 • 5. MST - Lab

 • 4. vLAN Trunks and EtherChannel
 • 1. VLAN Trunking Protocol - VTP
 • 2.1 VTP-Lab.zip
 • 2. VTP - Lab
 • 3. Dynamic Trunking Protocol - DTP
 • 4. EtherChannel
 • 5.1 EtherChannel-Lab.zip
 • 5. EtherChannel - Lab

 • 5. IP Routing
 • 1. IP Routing Fundamentals
 • 2. Static Routing
 • 3.1 Static Floating Route-Lab.zip
 • 3. Static Floating Routing - Lab
 • 4. Static Null Routes
 • 5.1 Static Null Route-Lab.zip
 • 5. Static Null Routes - Lab
 • 6.1 ipv6 static route yapılandırma - lab.zip
 • 6. IPv6 Static Routes - Lab
 • 7. VRF - Virtual Routing and Forwarding
 • 8.1 VRF-Lab.zip
 • 8. VRF Configuration - Lab

 • 6. EIGRP
 • 1. EIGRP Fundamentals
 • 2.1 EIGRP-Lab.zip
 • 2. EIGRP Configuration - Lab

 • 7. OSPF
 • 1. OSPF Fundamentals
 • 2.1 OSPF-Lab.zip
 • 2. OSPF - Lab
 • 3.1 OSPF-DR-BDR.zip
 • 3. OSPF DR and BDR Placement - Lab
 • 4.1 OSPF-Network-Types.zip
 • 4. OSPF Network Types - Lab

 • 8. Advanced OSPF
 • 1. Areas
 • 2.1 OSPF Multi Area-Lab.zip
 • 2. OSPF Multi-Area Topology - Lab
 • 3.1 OSPF InterArea Summarization-Lab.zip
 • 3. OSPF InterArea Route Summarization - Lab
 • 4.1 OSPF Route Filtering.zip
 • 4. OSPF Route Filtering - Lab

 • 9. OSPF v3
 • 1. OSPF v3 Fundamentals
 • 2.1 OSPFv3-Lab.zip
 • 2. OSPF v3 - Lab
 • 3.1 OSPFv3 Summarization-Lab.zip
 • 3. OSPF v3 Route Summarization - Lab
 • 4.1 OSPFv3 IPv4 Destegi-Lab.zip
 • 4. IPv4 Support in OSPF v3 - Lab

 • 10. BGP
 • 1. BGP Fundamentals
 • 2.1 BGP-Lab.zip
 • 2. BGP Configuration - Lab
 • 3.1 BGP Summarization.zip
 • 3. BGP Route Summarization - Lab
 • 4.1 mBGP-Lab.zip
 • 4. mBGP Multi Protocol BGP IPv6 - Lab

 • 11. Advanced BGP
 • 1. Advanced BGP
 • 2.1 BGP Distribute List Filtering.zip
 • 2. BGP Distribute List Route Filtering - Lab
 • 3.1 BGP Prefix List Filtering.zip
 • 3. BGP Prefix List Route Filtering - Lab
 • 4.1 BGP AS Path Filtering.zip
 • 4. BGP AS Path Route Filtering - Lab
 • 5.1 BGP Route Maps Filtering.zip
 • 5. BGP Route Maps Filtering - Lab

 • 12. Multicast
 • 1. Multicast Fundamentals
 • 2. Multicast Addressing
 • 3. IGMP - Internet Group Management Protocol
 • 4. Protocol Independent Multicast - PIM
 • 5. Rendezvous Points

 • 13. QoS
 • 1. QoS Needs and Models
 • 2. Classification and Marking
 • 3. Policing and Shaping
 • 4. Congestion Management and Prevention - Queuing

 • 14. IP Services
 • 1. NTP - Network Time Protocol
 • 2.1 NTP-Lab.zip
 • 2. NTP - Lab
 • 3. First-Hop Redundancy Protocol
 • 4.1 HSRP-Lab.zip
 • 4. HSRP - Lab
 • 5.1 VRRP-Lab.zip
 • 5. VRRP - Lab
 • 6.1 GLBP-Lab.zip
 • 6. GLBP - Lab
 • 7. Network Address Translation - NAT
 • 8.1 Static-Nat-Lab.zip
 • 8. Static NAT - Lab
 • 9.1 Pooled-Nat-Lab.zip
 • 9. Pooled NAT - Lab
 • 10.1 PAT-Lab.zip
 • 10. Port Address Translation (PAT) - Lab

 • 15. Overlay Tunnels
 • 1. GRE - Generic Routing Encapsulation Tunnels
 • 2.1 GRE-Lab.zip
 • 2. GRE - Lab
 • 3. IPsec Fundamentals
 • 4. Internet Key Exchange - IKEv1 ve IKEv2
 • 5. Site to Site VPN
 • 6.1 Site-to-Site GRE over IPsec.zip
 • 6. Site to Site GRE over IPsec VPN - Lab
 • 7. Cisco Location ID Separation Protocol (LISP)
 • 8. VXLAN - Virtual Extensible Local Area Network

 • 16. Wireless Network Fundamentals
 • 1. RF Fundamentals
 • 2. Wireless Network Standards
 • 3. Effect of Physical Objects on RF Signals
 • 4. Antenna Features and Types
 • 5. Wireless Network Topologies

 • 17. Wireless Network Architecture
 • 1. Access Point Architecture
 • 2. Access Point Modes
 • 3. WLC - Wireless LAN Controller
 • 4. Discovery of APs WLC
 • 5. Layer 2 & Layer 3 Roaming

 • 18. Wireless Network Security
 • 1. Secure Connection Anatomy
 • 2. Authentication Methods
 • 3. Privacy and Integrity Methods

 • 19. Network Architecture
 • 1. Enterprise Network Architecture
 • 2. Software-Defined Access (SD-Access)
 • 3. Software-Defined WAN (SD-WAN)

 • 20. Troubleshooting, Monitoring and Analysis
 • 1. Network Diagnostic Tools
 • 2.1 Debugging.zip
 • 2. Debugging
 • 3.1 SNMP.zip
 • 3. Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • 4.1 SysLog.zip
 • 4. Syslog
 • 5. NetFlow and Flexible NetFlow
 • 6.1 Flexible NetFlow.zip
 • 6. Flexible NetFlow - Lab
 • 7.1 SPAN-RSPAN.zip
 • 7. Switched Port Analyzer (SPAN)
 • 8.1 IP SLA.zip
 • 8. IP SLA

 • 21. Network Security
 • 1. Network Access Control (NAC)
 • 2. Cisco TrustSec
 • 3. MACsec
 • 4. Access Control List (ACL)
 • 5.1 PACL-VACL.zip
 • 5. Port ACL ve vLAN ACL - Lab
 • 6. Terminal Lines and Password Protection
 • 7.1 Privilige Exec RBAC.zip
 • 7. Privilege Levels and Role-Based Access Control (RBAC)
 • 8. Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)
 • 9.1 AAA Tacacs+ Komutlar.txt
 • 9.2 AAA.zip
 • 9. AAA Tacacs Yapilandirma - Lab
 • 10. Zone-Based Firewall (ZBFW)
 • 11.1 ZBFW.zip
 • 11.2 Zone Base Firewall (ZBFW).txt
 • 11. ZBFW - Lab
 • 12.1 CoPP-Control Plane Policing.txt
 • 12.2 CoPP.zip
 • 12. Control Plane Policing (CoPP)

 • 22. Software Defined Networking - SDN
 • 1. Server and Switch Virtualization
 • 2. Network Functions Virtualization (NFV)
 • 3. Application Programing Interface (API)
 • 4. Data Models and Supported Protocols
 • 5. Cisco DevNet
 • 6. GitHub
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 33923
  حجم: 11598 مگابایت
  مدت زمان: 684 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید