وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CI/CD Continuous Integration and Continuous Deployment

سرفصل های دوره

A Comprehensive Guide to Continuous Integration and Continuous Deployment with GitHub, AWS and Azure


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What you should know

 • 2. CICD with GitHub
 • 1. Exploring CICD
 • 2. Introduction to GitHub Actions

 • 3. Continuous Integration Workflows
 • 1. Use starter workflows in GitHub Actions
 • 2. CI for JavaScript
 • 3. CI for Python

 • 4. Continuous Delivery
 • 1. Delivering software artifacts and packages
 • 2. Continuous Delivery for Software Packages - Java
 • 3. Continuous Delivery for Container Images

 • 5. Continuous Deployment
 • 1. Deploying Software with GitHub Actions
 • 2. Continuous deployment for GitHub Pages
 • 3. Create a service account for deployment
 • 4. Continuous Deployment for Container Images - Setup
 • 5. Continuous Deployment for Container Images - Execution
 • 6. Introduction to Terraform
 • 7. Continuous Deployment for infrastructure as code

 • 6. CICD with Azure
 • 1. What you should know

 • 7. Azure Pipelines
 • 1. Streamlining Software Delivery with Azure Pipelines
 • 2. Key concepts of Azure Pipeline
 • 3. Define Pipeline Assets in Library

 • 8. Designing a build pipeline
 • 1. Get your source code to Azure Repos
 • 2. Configure build pipeline - No Azure Subscription
 • 3. Configure build pipeline - Self Hosted
 • 4. Configure build pipeline - MS Hosted
 • 5. Customize Build Tasks
 • 6. Create SonarCloud Account
 • 7. Integrate SonarCloud With Azure DevOps Pipeline
 • 8. Branch Protection
 • 9. Introduction to Task Groups
 • 10. Configuring a Task Group for Build Pipeline - Azure
 • 11. Simulate CI Trigger and Branching Policies - Part I-Error
 • 12. Simulate CI Trigger and Branching Policies - Part II-Error Resolution

 • 9. Designing a Release Pipeline
 • 1. Release Pipeline Overview
 • 2. Create Web Apps in Azure
 • 3. Configure Release Pipeline for Multistage Deployment
 • 4. Pre-Condition-CD-Pipeline

 • 10. Maximizing Azure Pipeline
 • 1. Configure Notifications for successful deployments

 • 11. AWS DevOps
 • 1. AWS CICD Overview
 • 2. CodeCommit Overview
 • 3. Create First Repo
 • 4. Add, commit, push
 • 5. Branching
 • 6. Branching and Creating Pull Requests

 • 12. AWS DevOps - CodeBuild
 • 1. CodeBuild Overview
 • 2. Create and test your first build
 • 3. BuildSpec
 • 4. Environment variables and Parameter Store
 • 5. Artifacts and S3

 • 13. AWS CodeDeploy
 • 1. Overview
 • 2. Instance Setup
 • 3. Create Deployment Group
 • 4. Create Deployment for Deployment Group
 • 5. Deployment Configurations
 • 6. Exploring AppSpec File
 • 7. Rollback

 • 14. AWS Code Pipeline
 • 1. Code Pipeline Overview
 • 2. Create a Pipeline
 • 3. Adding Stages in Pipeline
 • 4. Manual Approval Steps

 • 15. Conclusion and Code Download
 • 1.1 aws-ci-cd.zip
 • 1.2 Azure.zip
 • 1.3 GitHub.zip
 • 1. Conclusion and Code Download.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31738
  حجم: 2481 مگابایت
  مدت زمان: 289 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید