وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT For Programming, SQL & Web Development Full Guide

سرفصل های دوره

1. Introduction & Course Outline
 • 1. Introduction

 • 2. Module 1 Introduction to ChatGPT and Its Applications in Coding
 • 1.1 Complete Codes Link.html
 • 1. Using ChatGPT For Basic Coding & Programming
 • 2.1 articles fetcher code.zip
 • 2.2 Complete Code Link.html
 • 2.3 extract student info output.zip
 • 2. Using AIPRM ChatGPT Prompts For Advanced Programming
 • 3.1 OPEN AI GPT Documentation Link.html
 • 3. Exploring the Open AI GPT Documentation For Programming

 • 3. Module 2 Leveraging ChatGPT for SQL Queries
 • 1.1 Database Schema Link.html
 • 1.2 SQL Queries & Table Link.html
 • 1. Using ChatGPT For Database Schema Generation, SQL Queries & SQL Tables

 • 4. Module 3 Web Development with ChatGPT
 • 1.1 Email Generator HTML, Javascript & CSS Codes Link.html
 • 1.2 Finished Email Generator Tool Web Page.html
 • 1. Using ChatGPT For Web Development (HTML, CSS & JavaScript )

 • 5. Module 4 Final Project - AI-Assisted Code Generator
 • 1.1 Code Generator Complete Front End & Back End Code Link.html
 • 1. Generating the Frontend and Backend for a code generator using ChatGPT

 • 6. Module 5 Reflection and Future of AI in Development
 • 1.1 CHATGPT FOR DEVELOPERS AND PROGRAMMERS.pptx
 • 1. Conclusion & Recap of the course & Exploring the future of AI in Development
 • thumbs.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19892
  حجم: 839 مگابایت
  مدت زمان: 95 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید