وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT & Flutter: Build Android & IOS Chatbots in Flutter

سرفصل های دوره

Use ChatGPT & DALL-E 2 in Flutter | Build ChatGPT based Chatbots in Flutter from Scratch for Android & IOS | Flutter 3.0


1 - Integration of ChatGPT in Flutter
 • 1 - Setting up a new Flutter project Setting up a simple GUI
 • 2 - Connecting ChatGPT with Flutter
 • 3 - Passing Input to ChatGPT getting Output
 • 4 - Avoiding Timeout Exceptions in Flutter
 • 5 - Completing Flow of our Simple Flutter Chatbot
 • 6 - Handling Long Responses from ChatGPT
 • 7 - Performing Text Translation in Flutter using ChatGPT
 • 8 - Generating Images in Flutter using DALLE

 • 2 - Creating GUI of Chatbot
 • 9 - Customizing TextField Elevated Button in Flutter
 • 10 - Setting Up The Chat Layout
 • 11 - Effectively Displaying ChatGPT Results in Flutter
 • 12 - Understand ChatGPT Response Flow in Flutter

 • 3 - DALLE Generating Images In Flutter
 • 13 - Generating Images in Flutter Using DALLE
 • 14 - Generating Displaying Multiple Images in our chatbot
 • 15 - Changing Look of Our ChatGPT Chatbot in Flutter

 • 4 - Adding Text To Speech
 • 16 - Setting Up Text To Speech In Flutter
 • 17 - Implementing Text To Speech in Flutter with out ChatGPT Chatbot
 • 18 - Exploring Text To Speech

 • 5 - Adding Speech To Text
 • 19 - Setting Up Speech To Text In Flutter
 • 20 - Implementing Speech To Text In Flutter With our ChatGPT Chatbot

 • 6 - Exploring ChatGPT Models
 • 21 - Check ChatGPT Model that we are using in Flutter
 • 22 - Getting All Available ChatGPT Models
 • 23 - Try Different Models in Our Flutter Chatbot
 • 24 - Implementing Dark Light Mode in Our Chatbot
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7792
  حجم: 1285 مگابایت
  مدت زمان: 127 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید