وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CCNP,CCIE Enterprise: ENCOR 350-401 v1.1 Training

سرفصل های دوره

Learn CCNP,CCIE Enterprise ENCORE v1.1 with Step by Step Notes

 • 1. Introduction Video for CCNP Encor Part 1
 • 2. Introduction Video for CCNP Part 2
 • 3. Router Part 1
 • 4. 1.CCNP-01- Introduction
 • 5. 2.CCNP-GNS3 Installaton
 • 6. 3. CCNP- EVE ng
 • 7. 4.ARP with Lab
 • 8. 5. ARP with Switch
 • 9. 6.MAC address with Lab
 • 10. 7.VLAN
 • 11. 8.CEF
 • 12. 9. Basic Lab for Trunking Protocol
 • 13. 10. DTP Theory
 • 14. 11.DTP Lab in GNS3
 • 15. 12. Tshoot Lab 1
 • 16. 13. Tshoot Lab 2
 • 17. 14. Tshoot Lab3
 • 18. 15. Tshoot Lab4
 • 19. 16. STP Part 1
 • 20. 17. STP Part 2
 • 21. 18. STP Part 3
 • 22. 19. STP Part 4
 • 23. 20. Mini Project for STP Security
 • 24. 21. MST Lab with Theory
 • 25. 22. EtherChannel Pagp Lab with Theory
 • 26. 23. EtherChannel LACP Lab in GNS3
 • 27. 24. Etherchannel Static method lab in EVE ng
 • 28. 25. L3 EtherChannel lab in EVE ng
 • 29. 26. Troubleshooting steps
 • 30. 27. Troubleshooting Lab 1
 • 31. 28. Troubleshooting Lab 2
 • 32. 29. IP Routing Basic Part 1
 • 33. 30. Floating Static Route
 • 34. 31. Default Route
 • 35. 32. Host Route
 • 36. 33. RIP Version 1 theory with Lab in EVE ng
 • 37. 34. RIP Version 2 Theory with Lab in EVE ng
 • 38. 35.LoopBack theory with lap
 • 39. 36. WildCard Mask
 • 40. 37. OSPF Introduction
 • 41. 38. OSPF Basic Lab in EVE ng
 • 42. 39. OSPF Terminologies
 • 43. 40. OSPF Router ID
 • 44. 41. OSPF Router ID Lab in GNS3
 • 45. 42. OSPF Terminologies part 2
 • 46. 43. OSPF Packet Theory with Lab
 • 47. 44. OSPF Seven States
 • 48. 45. OSPF Neighbor Requirements
 • 49. 46. DR and BDR Theory
 • 50. 47. DR and BDR Lab in GNS3
 • 51. 48. OSPF Metric
 • 52. 49. OSPF Metric Lab in GNS3
 • 53. 50. OSPF Network type Broadcast Lab
 • 54. 51. OSPF Network Typs non Broadcast
 • 55. 52. Point to Multipoint Lab
 • 56. 53. OSPF Point to Point Network
 • 57. 54. OSPF Multi Area Lab
 • 58. 55. OSPF Multi Area with Redistribution Lab
 • 59. 56. OSPF Load Balancing Lab
 • 60. 57. OSPF Summarization
 • 61. 58. OSPF Summarization on ABR
 • 62. 59. OSPF Summarization at ASBR
 • 63. 60. Passive Interface theory with Lab
 • 64. 61. OSPF Filtering
 • 65. 62. OSPF Path Selection
 • 66. 63. Eigrp Introduction
 • 67. 64. Eigrp Configuration
 • 68. 65. Eigrp Metric Calculation
 • 69. 66. Eigrp Path Selection Optimization
 • 70. 67. Eigrp Packets with Lab
 • 71. 68. Eigrp FD and AD theory with Lab
 • 72. 69. Auto and Manual Summarization Eigrp lab with theory
 • 73. 70. EIGRP Equal Cost Load Balancing
 • 74. 71. Eigrp Unequal Cost Load Balancing
 • 75. 72. Qos Part 1
 • 76. 73. Qos Part 2 (Qos Lab 1 )
 • 77. 74. Qos Police Lab
 • 78. 75. Three Tier Architecture Theory
 • 79. 76. SD Wan and SD Access Theory
 • 80. 77. FHRP Introduction
 • 81. 78. HSRP Basic Lab in Packet Tracer
 • 82. 79. HSRP Lab in GNS3
 • 83. 80. HSRP Lab by using L3 Switch
 • 84. 81. VRRP Theory
 • 85. 82. VRRP Lab in GNS3
 • 86. 83. SSO Theory
 • 87. 84. Intervlan Part 1 (Router with seprate interface)
 • 88. 85. Intervlan part 2 (Router on a stick)
 • 89. 86. Intervlan part 3 (SVI)
 • 90. 87. ACL Introduction with Lab Standard ACL
 • 91. 88. Extended ACL with Lab
 • 92. 89.Extended name ACL Lab in EVE ng
 • 93. 90. VLAN ACL Lab in EVE ng
 • 94. 91. NAT PAT Theory
 • 95. 92. Static NAT Lab in EVE ng
 • 96. 93. Dynamic NAT lab in GNS3
 • 97. 94. PAT lab in GNS 3
 • 98. 95. PAT Lab with different method in GNS3
 • 99. 98. On Premises and Cloud theory
 • 100. 99. Virtualization Theory
 • 101. 100. VRF Theory with Lab in GNS3
 • 102. 101. NTP Theory with Lab
 • 103. 102. GRE Theory with Lab
 • 104. 103. VPN Theory
 • 105. 104. S2S IP Sec VPN Theory with Lab in GNS3
 • 106. 105. BGP Introduction
 • 107. 106. IBGP Theory with Lab
 • 108. 107.EBGP Theory with Lab
 • 109. 108. BGP Neighbor States Theory with Lab
 • 110. 109. BGP Message Types
 • 111. 110. BGP Acitve and Passive Configuraton Lab
 • 112. 111. BGP Timer Lab
 • 113. 112.BGP Next hop self lab
 • 114. 113. BGP Multihop and Update Source
 • 115. 114. BGP Peer Group Lab
 • 116. 115. BGP Attribute List Theory
 • 117. 116. BGP Weight Attribute Lab
 • 118. 117. BGP Local Preference
 • 119. 118. AS Path Prepending Lab
 • 120. 119. BGP Origin Lab
 • 121. 120. BGP MED Attibute Lab
 • 122. 121. Network Security Design Theory
 • 123. 122. IPSLA Theory with Lab
 • 124. 123. LISP Theory
 • 125. 124. VXLAN
 • 126. 125. Local SPAN theory with Lab
 • 127. 126. RSPAN Theory with Lab
 • 128. 127.ERSPAN Theory with Lab
 • 129. 128. MultiCast Protocols
 • 130. 129. Wireless Part 1
 • 131. 130. Wireless Part 2
 • 132. 131 Wireless Part 3 ( AP States)
 • 133. 132. Wireless Part 4 TROUBLESHOOTING
 • 134. 133. Wireless Part 5 (Wireless Security Features)
 • 135. 134. Rest API Security
 • 136. 135.COPP Theory with Lab
 • 137. 136. Netconf and Restconf theory with lab
 • 138. 137. Syslog Theory with Lab
 • 139. 138.Debugs and Trace route
 • 140. 139. AAA Theory with Lab
 • 141. 140. Line and Password Protection
 • 142. 141. SNMP Theory with Lab
 • 143. 142. Netflow Theory with Lab
 • 144. 143. Introduction to Automation
 • 145. 144. Automation Part 1
 • 146. 145. Automation Part 2
 • 147. 146. Automation Part 3
 • 148. 147. Automation Part 4
 • 149. 148. Automation Part 5
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36573
  حجم: 237857 مگابایت
  مدت زمان: 3775 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید