وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CCNP Enterprise Design (ENSLD)

سرفصل های دوره

1.Advanced Addressing & Routing Solutions
  A Beginners Guide To Network Address Translation NAT
 • A Beginners Guide To Network Address Translation (NAT)-course files.zip
 • ine-cisco-ccna-200-301-guide-to-nat-files.zip
   1.Course
    1.Course Introduction
   • 1.Course Introduction
    2.Introduction To NAT
   • 1.Introducing Network Address Translation
    3.Types Of NAT
   • 1.Static NAT
   • 2.Dynamic NAT
   • 3.Port Address Translation PAT
  Beginning Routing with EIGRP
 • Beginning Routing With EIGRP Files.zip
   1.Overview
    1.Introduction
   • 1.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp001
   2.IP Routing
    1.IP Routing Review
   • 1.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp002
   3.EIGRP
    1.EIGRP Introduction
   • 1.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp003
    2.EIGRP Functionality
   • 1.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp004
   • 2.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp005
   • 3.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp006
   • 4.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp007
   • 5.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp008
   4.Summary
    1.Conclusion
   • 1.inevod3917ccnabeginningroutingwitheigrp009
  Core BGP
 • Core BGP-course files.zip
 • ine-ccie-sp-core-bgp-course-files.zip
   1.Course
    1.Core BGP
   • 1.Core BGP Routing Part 1
   • 2.Core BGP Routing Part 2
   • 3.Applying BGP Policy
   • 4.NLRI Advertisement Rules Part 1
   • 5.NLRI Advertisement Rules Part 2
   • 6.BGP Path Selection Rules Part 1
   • 7.BGP Path Selection Rules Part 2
  Design Principles for IPv4 IPv6 Addressing
 • INE-Design-Principles-IPv4-IPv6-Addressing-Course-Files.zip
   1.Welcome
    1.Introduction
   • 1.VOD
   • 1.vod5404designprinciplesipaddressingrouting001
   2.General Design
    1.Design Principles
   • 1.VOD
   • 1.vod5404designprinciplesipaddressingrouting002
   • 2.VOD
   • 2.vod5404designprinciplesipaddressingrouting003
   3.IPv4
    1.IPv4 Addressing Design
   • 1.VOD
   • 1.vod5404designprinciplesipaddressingrouting004
   • 2.VOD
   • 2.vod5404designprinciplesipaddressingrouting005
   • 3.VOD
   • 3.vod5404designprinciplesipaddressingrouting006
   • 4.VOD
   • 4.vod5404designprinciplesipaddressingrouting007
   • 5.VOD
   • 5.vod5404designprinciplesipaddressingrouting008
   4.IPv6
    1.IPv6 Addressing Design
   • 1.VOD
   • 1.vod5404designprinciplesipaddressingrouting009
   • 2.VOD
   • 2.vod5404designprinciplesipaddressingrouting010
   5.Goodbye
    1.Conclusion
   • 1.VOD
   • 1.vod5404designprinciplesipaddressingrouting011
  IGP Routing Control with Filtering Redistribution
 • course files.zip
   1.Welcome
    1.Course Introduction
   • 1.VOD
   • 1.inevod4085routefilteringandredistribution001
   2.Preparation
    1.Lab Preparation
   • 1.VOD
   • 1.inevod4085routefilteringandredistribution002
   • 2.VOD
   • 2.inevod4085routefilteringandredistribution003
   3.Route Filtering
    1.Route Filtering Overview
   • 1.VOD
   • 1.inevod4085routefilteringandredistribution004
   • 2.VOD
   • 2.inevod4085routefilteringandredistribution005
   • 3.VOD
   • 3.inevod4085routefilteringandredistribution006
   • 4.VOD
   • 4.inevod4085routefilteringandredistribution007
   • 5.VOD
   • 5.inevod4085routefilteringandredistribution008
    2.Cisco Route Filtering Techniques
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   • 7.VOD
   • 8.VOD
    3.Juniper Route Filtering Overview
   • 1.VOD
   • 2.VOD
    4.Juniper Route Filtering Techniques
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   4.Redistribution
    1.Redistribution Overview
   • 1.VOD
    2.Redistribution with Cisco Routers
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   • 7.VOD
   • 8.VOD
   • 9.VOD
    3.Juniper Redistribution Overview
   • 1.VOD
    4.Redistribution with Juniper Routers
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   5.Goodbye
    1.Course Conclusion
   • 1.VOD
  IPv4 Addressing Subnetting
 • IPv4 Addressing & Subnetting-course files.zip
 • IPv4-Addressing-Subnetting.pdf
   1.Course
    1.Topic
   • 1.Introduction
   • 2.Brief History of IPv4
   • 3.Communications within Broadcast Domains
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.IPv4 Governing Bodies
   • 7.Private vs Public Addresses
   • 8.IPv4 Subnet Masks
   • 9.SameLength Subnetting Part 1
   • 10.SameLength Subnetting Part 2
   • 11.VariableLength Subnet Masking
   • 12.IPv4 Address Summarization Supernetting
  IPv4 Routing With OSPFv2
   1.Group
    1.Topic
   • 1.Open Shortest Path First OSPF Introduction
   • 2.OSPF Packet Types Adjacencies
   • 3.OSPF DR BDR Election
   • 4.OSPF Network Types Router Roles Tables
   • 5.Implementing OSPF
   • 6.OSPF Cost
  IPv6 Addressing Subnetting
 • INE-IPv6-Addressing-and-Subnetting-Course-Files.zip
   1.Welcome
    1.Course Introduction
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting001
   2.Labs
    1.Lab Preparation
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting002
   3.Review
    1.Prerequisite Knowledge
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting003
   4.Addressing
    1.IPv6 Address Representation
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting004
   • 2.vod4569ipv6addressingandsubnetting005
   • 3.vod4569ipv6addressingandsubnetting006
   • 4.vod4569ipv6addressingandsubnetting007
    2.Common IPv6 Addresses
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting008
   • 2.vod4569ipv6addressingandsubnetting009
   5.Subnetting
    1.IPv6 Subnetting
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting010
   6.Configuring
    1.Configuring IPv6 Addresses
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting011
   • 2.vod4569ipv6addressingandsubnetting012
   • 3.vod4569ipv6addressingandsubnetting013
   • 4.vod4569ipv6addressingandsubnetting014
   • 5.vod4569ipv6addressingandsubnetting015
   7.Dynamic Addressing
    1.Dynamic IPv6 Addresses
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting016
   • 2.vod4569ipv6addressingandsubnetting017
   • 3.vod4569ipv6addressingandsubnetting018
   • 4.vod4569ipv6addressingandsubnetting019
   8.Goodbye
    1.Course Conclusion
   • 1.vod4569ipv6addressingandsubnetting020
  IPv6 Routing with OSPFv3
 • INE-IPv6-Routing-with-OSPFv3-Course-Files.zip
   1.Welcome
    1.Course Introduction
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3001
   2.Labs
    1.Lab Setup
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3002
   3.OSPFv3 Basics
    1.Introduction
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3003
    2.OSPFv3 Adjacencies
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3004
    3.Cisco OSPFv3 Adjacencies
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3005
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3006
    4.Juniper OSPFv3 Adjacencies
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3007
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3008
    5.Cisco OSPFv3 Modifications
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3009
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3010
    6.Juniper OSPFv3 Modifications
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3011
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3012
   4.Security
    1.OSPFv3 Security
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3013
    2.Cisco OSPFv3 Security
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3014
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3015
    3.Juniper OSPFv3 Security
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3016
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3017
   5.Virtual Links & LSAs
    1.Virtual Link Theory & Configuration
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3018
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3019
   • 3.vod4098ipv6routingwithospfv3020
    2.OSPFv3 LSA Types
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3021
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3022
   • 3.vod4098ipv6routingwithospfv3023
   6.OSPFv3 Path Selection
    1.Influencing OSPFv3 Path Selection
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3024
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3025
   • 3.vod4098ipv6routingwithospfv3026
   7.Stub Areas
    1.OSPFv3 Stub Areas
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3027
   • 2.vod4098ipv6routingwithospfv3028
   • 3.vod4098ipv6routingwithospfv3029
   8.Goodbye
    1.Course Conclusion
   • 1.vod4098ipv6routingwithospfv3030
  Implementing Optimizing ISIS Protocol
 • Implementing and Optimizing ISIS Protocol Files.zip
   1.Course
    1.Course Agenda & Contents
   • 1.VOD
    2.ISIS
   • 1.VOD
    3.ISIS Route Advertisement
   • 1.VOD
   • 2.VOD
    4.Multi-Topology ISIS
   • 1.VOD
  Practical Design for Enterprise IP Routing
 • INE-Design-Principles-for-Routing-Course-File.zip
   1.Welcome
    1.Introduction
   • 1.VOD
   2.Principles
    1.General Design Principles
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   3.Design
    1.EIGRP Design
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
    2.OSPF Design
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
    3.IS-IS Design
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
    4.Enterprise BGP Design
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   • 7.VOD
   • 8.VOD
   • 9.VOD
    5.Route Redistribution Design
   • 1.VOD
   4.Goodbye
    1.Conclusion
   • 1.VOD
  Understanding Common Network Applications
 • Understanding Common Network Applications-course files.zip
 • ine-understanding-common-network-applications.zip
   1.Course
    1.Topics
   • 1.Understanding Common Network Application
   • 2.VOD
   • 2.What do Applications have to do with a CCNA
   • 3.TCP and UDP An Overview
   • 4.DNS
   • 5.Categories Types of Applications
   • 6.Email
   • 7.Web Browsing
   • 8.Telnet

2.Advanced Enterprise Campus Networks
  Cisco SDAccess DNA Center
 • Cisco SD-Access and DNA Center Files.zip
   1.Course
    1.SD-Access
   • 1.ineccieeiciscosdaccess001
   • 2.ineccieeiciscosdaccess002
   • 3.ineccieeiciscosdaccess003
   • 4.ineccieeiciscosdaccess004
   • 5.ineccieeiciscosdaccess005
   • 6.ineccieeiciscosdaccess006
   • 7.ineccieeiciscosdaccess007
   • 8.ineccieeiciscosdaccess008
   • 9.ineccieeiciscosdaccess009
   • 10.ineccieeiciscosdaccess010
   • 11.ineccieeiciscosdaccess011
   • 12.ineccieeiciscosdaccess012
  Gateway Redundancy With FHRP
   1.Group
    1.Topic
   • 1.VOD
   • 2.High Availability VRRP
   • 3.High Availability GLBP
   • 4.Supervisor and Route Processor Redundancy
  IGP Routing Control with Filtering Redistribution
 • course files.zip
   1.Welcome
    1.Course Introduction
   • 1.VOD
   2.Preparation
    1.Lab Preparation
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   3.Route Filtering
    1.Route Filtering Overview
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
    2.Cisco Route Filtering Techniques
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   • 7.VOD
   • 8.VOD
    3.Juniper Route Filtering Overview
   • 1.VOD
   • 2.VOD
    4.Juniper Route Filtering Techniques
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   4.Redistribution
    1.Redistribution Overview
   • 1.VOD
    2.Redistribution with Cisco Routers
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   • 7.VOD
   • 8.VOD
   • 9.VOD
    3.Juniper Redistribution Overview
   • 1.VOD
    4.Redistribution with Juniper Routers
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   5.Goodbye
    1.Course Conclusion
   • 1.VOD
  Introduction to SDAccess
   1.Enterprise Infrastructure
    1.SD-Access
   • 1.ineccnpencorexamreview066
   • 2.ineccnpencorexamreview067
   • 3.ineccnpencorexamreview068
   • 4.ineccnpencorexamreview069
   • 5.ineccnpencorexamreview070
   • 6.ineccnpencorexamreview071
   • 7.ineccnpencorexamreview072
   • 8.ineccnpencorexamreview073
  LoopFree Switching with SpanningTree VLANs and Trunks Bootcamp
 • course files.zip
   1.Welcome
    1.Introduction
   • 1.VOD
   2.Module 1
    1.Introduction
   • 1.VOD
    2.VLANs Trunks & Hexadecimal
   • 1.VOD
    3.Rapid Spanning-Tree
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
   3.Module 2
    1.Rapid Spanning-Tree
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
    2.RSTP Manipulation
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   4.Module 3
    1.Multiple Spanning-Tree Protocol
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
    2.Post-Lab
   • 1.VOD
   5.Goodbye
    1.Conclusion
   • 1.VOD
  Switching Security CCNP
   1.CCNP Routing & Switching
    1.Switching Security
   • 1.Switching Security Overview Part 1
   • 2.Switching Security Overview Part 2
   • 3.Switching Security Overview Part 3
   • 4.Switching Security Overview Part 4
   • 5.Switching Security IP Spoofing Protection
   • 6.Switching Security ARP Spoofing Protection
   • 7.Switching Security Private VLANs
   • 8.Switching Security VLAN AccessLists
   • 9.Switching Security Storm Control
  VRFs
 • VRFs-course files.zip
 • ine-ccie-sp-vrfs-course-files.zip
   1.Course
    1.VRFs
   • 1.Virtual Routing Forwarding Instances VRFs
   • 2.VRF Lite

3.WAN For Enterprise Networks
  IPsec VPNs
 • IPsec VPNs-course files.zip
 • ccie-rs-v5-ipsec-vpn course-files.zip
   1.VPN Technologies
    1.IPsec VPN
   • 1.IPsec VPN Overview
   • 2.IPsec VPN Configuration with Crypto Maps
   • 3.IPsec Verification Troubleshooting
   • 4.GRE over IPsec
   • 5.IPsec Virtual Tunnel Interfaces VTI
   • 6.IPsec over DMVPN
  Implementing Cisco SDWAN Bootcamp
 • Implementing Cisco SD-WAN Bootcamp - Day 3.pdf
 • Implementing-Cisco-SD-WAN-Bootcamp-Day-1.pdf
 • Implementing-Cisco-SD-WAN-Bootcamp-Day-2.pdf
   1.Course
    1.Module 1
   • 1.BTC0020Implementing Cisco SDWAN001
   • 2.BTC0020Implementing Cisco SDWAN002
   • 3.BTC0020Implementing Cisco SDWAN003
   • 4.BTC0020Implementing Cisco SDWAN004
   • 5.BTC0020Implementing Cisco SDWAN005
   • 6.BTC0020Implementing Cisco SDWAN006
   • 7.BTC0020Implementing Cisco SDWAN007
    2.Module 2
   • 1.BTC0020Implementing Cisco SDWAN008
   • 2.BTC0020Implementing Cisco SDWAN009
   • 3.BTC0020Implementing Cisco SDWAN010
   • 4.BTC0020Implementing Cisco SDWAN011
   • 5.BTC0020Implementing Cisco SDWAN012
    3.Module 3
   • 1.BTC0020Implementing Cisco SDWAN013
   • 2.BTC0020Implementing Cisco SDWAN014
   • 3.BTC0020Implementing Cisco SDWAN015
   • 4.BTC0020Implementing Cisco SDWAN016
   • 5.BTC0020Implementing Cisco SDWAN017
  Introduction to MPLS
 • Introduction to MPLS-course files.zip
 • Introduction-to-MPLS-course-files.zip
   1.Course
    1.Introduction
   • 1.MPLS Terminology Concepts
   • 2.Introduction to MPLS
   • 3.FECs MPLS Label Structure
    2.LDP
   • 1.LDP Introduction Part 1
   • 2.LDP Introduction Part 2
   • 3.LDP Introduction Part 3
   • 4.LDP Introduction Part 4
   • 5.Label Distribution PHP Overview
   • 6.Label Distribution PHP Reserved Labels
   • 7.VOD
    3.MPLS
   • 1.MPLS Loop Detection TTL Propagation
   • 2.MPLS Optional Features MPLSid
   • 3.MPLS Optional Features MTU
   • 4.VOD
   • 5.Monitoring Basic MPLS Functionality
   • 6.Debugging Basic MPLS LDP Connectivity
  Introduction to MPLS VPNs
 • Introduction to MPLS VPNs-course files.zip
 • ccie-rs-Intro-to-MPLS-VPNs-course-files.zip
   1.Course
    1.Introduction
   • 1.Introduction
    2.Lab Components
   • 1.Lab Components
    3.MPLS
   • 1.MPLS Review Part 1
   • 2.MPLS Review Part 2
   • 3.Early History and Benefits
   • 4.MPLS VPN Terminology
   • 5.VRFs A Review
   • 6.MPLS VPN Functionality
    4.BGP
   • 1.BGP within MPLS VPNs Part 1
   • 2.BGP within MPLS VPNs Part 2
   • 3.BGP within MPLS VPNs Part 3
    5.MPLS - - Part 2
   • 1.How does MPLS fit into MPLS VPNs
   • 2.Configuring the MPLS Backbone
   • 3.MPLS VPNs Configuring BGP
    6.CE and PE Routers
   • 1.CE and PE Routers Static Routing
   • 2.CE and PE Routers RIP Part 1
   • 3.CE and PE Routers RIP Part 2
   • 4.CE and PE Routers EIGRP
   • 5.CE and PE Routers OSPF Part 1
   • 6.CE and PE Routers OSPF Part 2
   • 7.CE and PE Routers OSPF Part 3
   • 8.CE and PE Routers OSPF Part 4
   • 9.CE and PE Routers BGP Part 1
   • 10.CE and PE Routers BGP Part 2
   • 11.CE and PE Routers BGP Part 3
    7.MPLS - - Part 3
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD

4.Network Services
  Introduction to QoS
 • Introduction to QoS-course files.zip
 • ccie-rs-intro-to-qos-course-files.zip
   1.Course
    1.QoS
   • 1.Introduction to QoS
   • 2.QoS Lab Components
   • 3.What is QoS Part 1
   • 4.What is QoS Part 2
   • 5.QoS Tools Part 1
   • 6.QoS Tools Part 2
    2.Classification & Marking
   • 1.Classification Marking Part 1
   • 2.Classification Marking Part 2
   • 3.Classification Marketing Part 3
   • 4.Classification using NBAR
   • 5.Classification Marking using MQC
    3.Congestion Management
   • 1.Congestion Management Overview
   • 2.Queuing FIFO WFQ Part 1
   • 3.Queuing FIFO WFQ Part 2
   • 4.Queuing CBWFQ
   • 5.FairQueuing
   • 6.Queuing LLQ
    4.Congestion Avoidance
   • 1.Congestion Avoidance Overview
   • 2.Congestion Avoidance WTD WRED Part 1
   • 3.Congestion Avoidance WTD WRED Part 2
   • 4.VOD
   • 5.VOD
  L3 Multicast with PIM SparseMode
 • L3 Multicast with PIM Sparse-Mode-course files.zip
 • L3-Multicast-with-PIM-Sparse-Mode-course-files.zip
   1.Course
    1.Multicast Overview
   • 1.Overview Part 1
   • 2.Overview Part 2
   • 3.IGMP MLDP Review
   • 4.Overview of Multicast Routing Protocols
    2.PIM Sparse-Mode
   • 1.PIM SparseMode Overview
   • 2.Creating the Shared Tree Part 1
   • 3.Creating the Shared Tree Part 2
   • 4.Registering Sources Part 1
   • 5.Registering Sources Part 2
   • 6.Joining the Shortest Path Tree Part 1
   • 7.Joining the Shortest Path Tree Part 2
   • 8.VOD
   • 9.VOD
   • 10.Designated Routers Forwarders
   • 11.PIMRelated General Multicast Commands
    3.Auto-RP
   • 1.AutoRP Overview
   • 2.AutoRP RPCandidates
   • 3.AutoRP MappingAgents
   • 4.AutoRP RP Of Last Resort
    4.PIM-BSR
   • 1.PIMBSR Overview
   • 2.PIMBSR Election Message Formats
   • 3.Choosing an RP from among the RPSet
  Multicast
 • Multicast-course files.zip
 • ine-ccie-eiv1-multicast-course-files.zip
   1.Course
    1.IPv4 Multicast
   • 1.IPv4 Multicast Overview
   • 2.PIM Sparse Mode Part 1
   • 3.PIM Sparse Mode Part 2
   • 4.Troubleshooting Multicast RPF Failures
   • 5.Auto RP
   • 6.Bootstrap Router BSR
   • 7.Anycast MSDP
   • 8.Source Specific Multicast SSM
   • 9.Bidirectional PIM BIDIR
   • 10.Layer 2 Multicast
     Lab1.PIM Sparse-Mode
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab2.Troubleshooting Multicast RPF Failures
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab3.Auto-RP
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab4.Bootstrap Router
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab5.Anycast & MSDP
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab6.Source Specific Multicast (SSM)
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab7.Bidirectional PIM (BIDIR)
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
  Quality of Service
 • Quality of Service-course files.zip
 • ccie-rs-v5-quality-of-service course-files.zip
   1.Infrastructure Services
    1.Quality of Service
   • 1.QoS Overview
   • 2.Hierarchical Queueing
   • 3.Classification Marking
   • 4.Congestion Management
   • 5.Congestion Avoidance
   • 6.Traffic Shaping
   • 7.Traffic Policing
   • 8.PerTunnel QoS for DMVPN

5.Automation
  Cisco Telemetry Concepts Overview Design
 • INE-Cisco-Telemetry-Concepts-Overview-Design-Course-File.zip
   1.Welcome
    1.Introduction
   • 1.VOD
   2.Telemetry
    1.Required Telemetry Components
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
   • 5.VOD
   • 6.VOD
    2.Telemetry Introduction & Concepts
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
     Lab1.Introduction to Cisco Telemetry
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
     Lab2.Establishing Dynamic Dial-In Telemetry Subscriptions
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
    3.Telemetry Design
   • 1.VOD
   3.Goodbye
    1.Conclusion
   • 1.VOD
  Introducing NETCONF RESTCONF For Enterprise Networks
 • Introducing NETCONF & RESTCONF For Enterprise Networks-course files.zip
 • ine-intro-netconf-restconf-enterprise-networks-files.zip
   1.Course
    1.Course Introduction
   • 1.Course Introduction
    2.YANG & Data Models
   • 1.Introduction To Data Models
   • 2.Understanding YANG
   • 3.Viewing YANG Models
    3.NETCONF
   • 1.An Introduction To NETCONF
   • 2.NETCONF Implementation
   • 3.NETCONFYANG Demonstrations
     Lab1.Network Automation with NETCONF
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
    4.RESTCONF
   • 1.Introduction to RESTCONF
   • 2.Configuring RESTCONF
   • 3.RESTCONF Demonstration Verification
     Lab1.Implementing APIs with RESTCONF
    • index.html
    • solutions.html
    • tasks.html
      data
    5.Conclusion
   • 1.Course Conclusion
  Introducing Network Programmability Automation
 • Introducing Network Programmability & Automation-course files.zip
 • ine-intro-network-programmability-automation files.zip
   1.Course
    1.Course Introduction
   • 1.Course Introduction
    2.Automation Goals & Impact
   • 1.VOD
   • 2.VOD
   • 3.VOD
   • 4.VOD
    3.SDN & Automation
   • 1.VOD
   • 2.ControllerBased SDN Architectures
   • 3.VOD
   • 4.Introducing Northbound Southbound APIs
    4.DNA Center
   • 1.Introduction To Cisco DNA Center
   • 2.VOD
   • 3.VOD
    5.REST
   • 1.Characteristics Of RESTbased APIs
    6.Network Automation Tools
   • 1.Overview Of Network Automation Tools
    7.Data Encoding & Representation
   • 1.Encoding Data With JSON
83,800 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ایمیل شما:
تولید کننده:
شناسه: 19792
حجم: 52455 مگابایت
مدت زمان: 8169 دقیقه
تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

83,800 تومان
افزودن به سبد خرید