وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MikroTik

MikroTik Network Associate with LABS
شرکت:
MikroTik Network Associate with LABS
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Splynx Radius Server with MikroTik – Network Managment
شرکت:
Splynx Radius Server with MikroTik – Network Managment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Docker Containers on MikroTik RouterOS
شرکت:
Docker Containers on MikroTik RouterOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Starting a budget ISP with one MikroTik Router
شرکت:
Starting a budget ISP with one MikroTik Router
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
RIP Routing Protocol on MikroTik RouterOS v7 with LABS
شرکت:
RIP Routing Protocol on MikroTik RouterOS v7 with LABS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
MikroTik RouterOS v7 Hardening LABS
شرکت:
MikroTik RouterOS v7 Hardening LABS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Multicast در روتروهای Mikrotik
شرکت:
Multicast در روتروهای Mikrotik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ تیر ۱۴۰۱
Multicast در روتروهای Mikrotik با آزمایشگاه ها
شرکت:
Multicast در روتروهای Mikrotik با آزمایشگاه ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
ساخت یک App مدیریت Hotspot بوسیله Mikrotik Router OS API
شرکت:
ساخت یک App مدیریت Hotspot بوسیله Mikrotik Router OS API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری مقابله با حملات DoH و DNS در MikroTik
شرکت:
یادگیری مقابله با حملات DoH و DNS در MikroTik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
شروع یک ISP با Mikrotik
شرکت:
شروع یک ISP با Mikrotik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
دوره یادگیری Dot1x (802.1x) on MikroTik
شرکت:
دوره یادگیری Dot1x (802.1x) on MikroTik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۶ بهمن ۱۴۰۰
تنظیم شبکه ISP با Mikrotik
شرکت:
تنظیم شبکه ISP با Mikrotik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰
Mikrotik Enterprise مهندس بی سیم با آزمایشگاه
شرکت:
Mikrotik Enterprise مهندس بی سیم با آزمایشگاه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 7 دقیقه
۱۴ دی ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Load Balancing & Failover on MikroTik
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Load Balancing & Failover on MikroTik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۰
آموزش Mikrotik MTCNA با مثال های واقعی
شرکت:
آموزش Mikrotik MTCNA با مثال های واقعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۰
آموزش راه اندازی یک Wireless ISP بوسیله Mikrotik
شرکت:
آموزش راه اندازی یک Wireless ISP بوسیله Mikrotik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
آموزش اتومات سازی شبکه در MikroTik بوسیله زبان Python
شرکت:
آموزش اتومات سازی شبکه در MikroTik بوسیله زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
آموزش کنترل ترافیک در Mikrotik
شرکت:
آموزش کنترل ترافیک در Mikrotik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل MikroTik Security Engineer with LABS
شرکت:
فیلم یادگیری کامل MikroTik Security Engineer with LABS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 29 دقیقه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل و کاربردی Mikrotik MTCNA
شرکت:
دوره یادگیری کامل و کاربردی Mikrotik MTCNA
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰