وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CATIA

CATIA V5 from Beginner to Advanced Level
شرکت:
CATIA V5 from Beginner to Advanced Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Calibration Process (ISO/IEC 17025:2017)
شرکت:
Calibration Process (ISO/IEC 17025:2017)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced CATIA v5
شرکت:
Advanced CATIA v5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Catia sheet metal from Zero to Hero
شرکت:
Catia sheet metal from Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
CATIA V5:DMU Kinematics
شرکت:
CATIA V5:DMU Kinematics
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 In-depth knowledge
شرکت:
CATIA V5 In-depth knowledge
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 FOR JOBS INTERVIEW
شرکت:
CATIA V5 FOR JOBS INTERVIEW
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 Basic/Advance/Interview/Questions/Resume/projects
شرکت:
CATIA V5 Basic/Advance/Interview/Questions/Resume/projects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 Basic to Advance Interior Exterior Surfacing R16-30
شرکت:
CATIA V5 Basic to Advance Interior Exterior Surfacing R16-30
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 17 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 Basic to advance in plastics
شرکت:
CATIA V5 Basic to advance in plastics
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 2023 Advanced course
شرکت:
CATIA V5 2023 Advanced course
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CATIA V5 : Parametric Design
شرکت:
CATIA V5 : Parametric Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Catia V5 Electrical Harness Design – Automotive Projects
شرکت:
Catia V5 Electrical Harness Design – Automotive Projects
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 17 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
طراح حرفه ای CATIA V5 شوید
شرکت:
طراح حرفه ای CATIA V5 شوید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ شهریور ۱۴۰۱
Catia V5 – یک دوره کامل برای مبتدیان
شرکت:
Catia V5 – یک دوره کامل برای مبتدیان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 7 دقیقه
۵ بهمن ۱۴۰۰