وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Capcut Pc Video Editing [ Video Production for Beginners ]

سرفصل های دوره

Capcut Pc Video Editing Tips and Tricks Video Production Tutorial for Complete Beginners to Pro. [Capcut Desktop]


1 - Capcut Pc Video Editing Tips and Tricks Video Production Tutorial for Beginners
 • 1 - Introduction to CapCut PC Video Editing and Production Tips and Tricks

 • 2 - Capcut Pc Settings You Must Activate Now
 • 2 - Must Important Settings You Must Turn On Now in Capcut Pc

 • 3 - Capcut Pc Mastering for Complete Beginners
 • 3 - How To Download Capcut PC Online and Offline Installer
 • 4 - How To Import Media Into Capcut PC And Insect Into Editing Timeline
 • 5 - How To Cut Video Or Images and How to Group Elements On the Timeline
 • 6 - How to Adjust Track Volume On the Timeline With Capcut Pc
 • 7 - How To Add Background Audio To Any Video In Capcut PC
 • 8 - How To Remove Noise and Enhance Voice In Video and Audio On Capcut Pc
 • 9 - How to Add Auto Caption To A Video In Capcut Pc And Make It Stylish
 • 10 - How To Add Transitions In Video On Capcut Pc Desktop
 • 11 - How To Use Keyframe For Pro Level Transitions in Capcut PC Desktop App
 • 12 - How to Add Filters to Video in Capcut Pc for A Pro Look
 • 13 - How to Add Effects to Videos in Capcut Pc
 • 14 - How to Add Overlay in Capcut Pc App
 • 15 - How to Animate in Capcut Using Keyframes
 • 16 - How to do Smooth Zoom In and Out Effects Using Keyframes in Capcut Pc
 • 17 - How to Create Pop Up Effects Using Keyframes in Capcut Pc
 • 18 - How to do Rotational Animation Using Keyframe in Capcut Pc
 • 19 - How to Change Opacity of A Video For Cool Transition Effects in Capcut PC App
 • 20 - How to Create Scrolling Text Effect Using Keyframe in Capcut Pc App
 • 21 - How to do Smooth Masking Transition in Capcut PC App
 • 22 - How to Compare 2 videos Using the Mask Tool in Capcut Pc
 • 23 - How to Create and Add Talking head or Video Into Any Shape Using The Mask Tool
 • 24 - How to Add Cinematic Bars in Capcut Pc Using The Mask Tool for Videos
 • 25 - How to Create Fake Cameral Movement in Capcut PC Desktop App
 • 26 - How to Remove Video Background in Capcut Pc Easily
 • 27 - How to Make Text Follow People or Moving Elements in Capcut PC Using Keyframe
 • 28 - How to Remove Green Screen in Capcut Pc
 • 29 - How to do Motion Tracking in Capcut Pc Desktop App
 • 30 - How to Blur Video Background in Capcut Pc
 • 31 - How to Make Smooth Slow Motion Effect in Capcut PC App
 • 32 - How to Make Videos Faster in Capcut Pc Desktop APP
 • 33 - How to do Easy Freeze Frame Cinematic Effect On Capcut PC
 • 34 - How to Change Video Dimension or Aspect Ratio Easily in Capcut PC
 • 35 - How to Put Text Behind a Person in Capcut Pc Desktop App
 • 36 - How to Add Watermark in Video Capcut Pc and Also Add Transparent Effect to It
 • 37 - How to Import LUT in Capcut Pc and How to Add lut in video capcut pc
 • 38 - How to do Cinematic Color Grading in Capcut Desktop Pc App
 • 39 - How to do Talking Head Color Grading in Capcut Desktop EXTRA LECTURE
 • 40 - How to Add Music to Video On Capcut Pc
 • 41 - How to Fade In and Fade Out Music Tracks On Capcut Pc
 • 42 - How to Add Beats to Your Background Music for Better Transitions in Capcut Pc
 • 43 - How to Create Text to Speech Easily on Capcut Pc
 • 44 - How to color grade in Capcut PC App Color Correction Tips EXTRA CLASS
 • 45 - How to Add Fonts in Capcut Pc
 • 46 - How to Add BRoll Footage to Your Main Video in Capcut Pc
 • 47 - How to Add Video inside Text in Capcut Desktop Pc App
 • 48 - How to Create Vertical Videos from Horizontal Video Clips
 • 49 - How to Use Brush Stroke Effect in Capcut Pc Desktop App
 • 50 - How to Perfectly Sync Audio and Video On Capcut PC Desktop App
 • 51 - How to Make Thumbnails Using Capcut Pc
 • 52 - How to Remove Black Background in Capcut Pc Desktop App Easily
 • 53 - How to Mirror Videos in Capcut Pc How to Flip Video in Capcut Pc
 • 54 - How to Make Images and Elements Move in Capcut Pc
 • 55 - How to Merge Clips in Capcut Pc
 • 56 - How to Put Videos Side by Side in Capcut Pc
 • 57 - How to Crop Video in Capcut Pc
 • 58 - How to Reverse Video in Capcut Pc
 • 59 - How to do a Voiceover on Capcut Pc Desktop App
 • 60 - How to Export Video OR Only Audio in Capcut Pc

 • 4 - Conclusion to The Course Video Editing in Capcut Desktop 2024
 • 61 - Thank You for Completing Capcut Desktop Video Editing Course 2024
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36564
  حجم: 3042 مگابایت
  مدت زمان: 284 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید