وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Canva & ChatGPT & Leonardo: Create Affiliate Landing Pages

سرفصل های دوره

Boost Your Affiliate Marketing with AI: ChatGPT Prompts, Canva Design, Leonardo AI Innovation & Website Creation


1 - ChatGPT Google BARD to Search for Affiliate Programs to Promote
 • 1 - ChatGPT.txt
 • 1 - ChatGPT and Google BARD Prompt to Download a List of Affiliate Programs
 • 1 - Google BARD.txt
 • 2 - Join the Quilbot Affiliate Program

 • 2 - ChatGPT to Write the Sales Script for the Affiliate Landing Page
 • 3 - Google BARD to Do Quilbot Data Mining and Psychographics Demographics Analysis
 • 3 - Quilbot-DATA-Mining-Prompt-Lecture-3.txt
 • 3 - Quilbot-Psychographics-and-Demographics-Analysis-Lecture-3.txt
 • 4 - ChatGPT Prompt to Write the Quilbot Sales Page Copy
 • 4 - Prompt-to-Generate-the-Landing-Page-Sales-Copy-to-Promote-Quilbot-Lecture-4.txt

 • 3 - Leonardo AI Eleven Labs DID and Canva to Create an Affiliate Promo Video
 • 5 - Leonardo AI.txt
 • 5 - Leonardo AI to Generate AI Heros for the Landing Page Sections
 • 6 - ChatGPT Prompt to Generate Affiliate Video Script and Eleven Labs Intro
 • 6 - Eleven Labs.txt
 • 7 - DID.txt
 • 7 - DID Canva Eleven Labs to Create the Quilbot Affiliate Promo Video
 • 7 - Remove BG.txt
 • 8 - ChatGPT to Optimize and Upload the Quilbot Promo Video to Youtube

 • 4 - Create a Canva Powered ChatGPT Leonardo AI Affiliate Product Landing Page
 • 9 - Canva.txt
 • 9 - Full Tutorial Create a STUNNING Canva Landing Page
 • 9 - Remove BG.txt
 • 10 - Lets Embed the Quilbot Video Affiliate Link and Testimonials
 • 11 - Publish your Canva Website for FREE
 • 12 - Design the Youtube Ad Graphics and Write Ad Copy with ChatGPT
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27545
  حجم: 3009 مگابایت
  مدت زمان: 138 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید