وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

C Programming For Everyone – From Zero to Hero

سرفصل های دوره

C Programming can open up new career paths. By learning C, you can become a better developer in other languages.


1. Presentation
 • 1. Presentation

 • 2. Introduction
 • 1. Welcome to our course!
 • 2. Introduction to IDE
 • 3. Advantages and disadvantages of C
 • 4. History of the C language

 • 3. How to create a project in C
 • 1. Project creation in C

 • 4. Variables and data types
 • 1. Variables and data types 1
 • 2. Variables and data types 2

 • 5. Basic functions printf, puts and putchar
 • 1. Basic functions
 • 2. Conversion type management
 • 3. How to use float and double types

 • 6. Operators
 • 1. Arithmetic operators
 • 2. Assignment operators
 • 3. Relational operators
 • 4. Logical operators

 • 7. Input and output with exercises
 • 1. Output with printf
 • 2. Input with scanf
 • 3. Basic exercise with printf and scanf
 • 4. Medium exercise with scanf and printf
 • 5. Difficult exercise with scanf and printf

 • 8. If, else, switch
 • 1. If, else
 • 2. If with operators
 • 3. Basic exercise with if else
 • 4. Medium exercise with if else
 • 5. Difficult exercise with if else
 • 6. Switch exercise

 • 9. For, while, do while
 • 1. For theory
 • 2. For examples
 • 3. Base For exercise
 • 4. Medium For exercise
 • 5. Difficult For exercise
 • 6. General utilities on the For
 • 7. While theory
 • 8. Do While theory
 • 9. Basic exercise While
 • 10. Medium exercise While
 • 11. Difficult exercise While

 • 10. Array
 • 1. Array theory
 • 2. Exercises example 1 Array
 • 3. Exercises example 2 Array
 • 4. Exercises example 3 Array
 • 5. Basic Array Exercise
 • 6. Medium Array Exercise
 • 7. Difficoult Array Exercise

 • 11. Functions
 • 1. Functions theory
 • 2. Exercises functions 1
 • 3. Exercises functions 2
 • 4. Exercises functions 3

 • 12. Pointers
 • 1. Pointers theory
 • 2. Pointers Exercises 1
 • 3. Pointers Exercises 2

 • 13. I - O File management
 • 1. File Management I - O theory
 • 2. File Management I - O Exercises

 • 14. Course conclusion
 • 1. Course conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36553
  حجم: 2329 مگابایت
  مدت زمان: 253 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید