وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Business Growth Masterclass – (Part One – The Foundations)

سرفصل های دوره

The Simple Way to Grow Your Business, Make an Impact, & Dominate Your Market


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - A note about using the tools

 • 2 - The Foundations
 • 3 - Introduction to the growth framework how to use it
 • 4 - Building the Foundation

 • 3 - Intelligence
 • 5 - Intelligence Why
 • 6 - Product analysis
 • 7 - Product Analysis Tool.txt
 • 7 - Product analysis exercise 1
 • 8 - Product analysis exercise 2
 • 9 - Product analysis exercise 3
 • 10 - Product analysis exercise 4
 • 11 - Client Analysis Tool.txt
 • 11 - Client Sector Contract analysis
 • 12 - Client analysis exercise 1
 • 13 - Client analysis exercise 2
 • 14 - Client analysis exercise 3
 • 15 - Client analysis exercise 4
 • 16 - Client analysis exercise 5
 • 17 - Marketing Analysis Tool.txt
 • 17 - Marketing analysis
 • 18 - Marketing analysis exercise 1
 • 19 - Marketing analysis exercise 2
 • 20 - Marketing analysis exercise 3
 • 20 - video1828863969
 • 21 - Marketing analysis exercise 4
 • 22 - Labour to turnover ratio
 • 23 - Customer buying process
 • 24 - Reporting
 • 25 - Case study Home furnishings supplier

 • 4 - Model
 • 26 - The business model
 • 27 - The Four Types of Company
 • 28 - Business 50 The Future of Small Business
 • 29 - Asset Commercialization
 • 30 - The ClientFlip Model
 • 31 - The VentureBuildr Model

 • 5 - Product
 • 32 - The 6 core parts of every successful product
 • 33 - Brainstorming document.txt
 • 33 - Process Checklist.txt
 • 33 - Process Improvement Plan.txt
 • 33 - Process Mapping.txt
 • 33 - Root Cause Analysis Tool.txt
 • 33 - Systemizing the Business Part One
 • 34 - Systemizing the Business Part Two
 • 35 - Systemizing Exercise One
 • 36 - Systemizing Exercise Two
 • 37 - Systemizing Exercise Three
 • 38 - Systemizing Exercise Four
 • 39 - Systemizing Exercise Five
 • 40 - Case Study National Hotel Group

 • 6 - Asset
 • 41 - Risk Matrix Tool.txt
 • 41 - What is Asset Protection
 • 42 - Case Study National Construction Company

 • 7 - Cash
 • 43 - Cash Flow
 • 44 - Cash Flow Forecasting
 • 44 - Cash Flow Forecast Tool.txt
 • 45 - How to turn your business around

 • 8 - Team
 • 46 - Team The decline
 • 47 - The Three Human Operating Systems
 • 48 - Developing the Team Part One
 • 49 - Developing the Team Part Two
 • 50 - Improving the teams personal finances
 • 50 - Personal Cash Planning Tool.txt
 • 51 - Genius Profiling Tool.txt
 • 51 - Team Profiling Tool.txt
 • 51 - Who are you
 • 52 - The Dynamo profile
 • 53 - The Blaze Profile
 • 54 - The Tempo Profile
 • 55 - The Steel Profile
 • 56 - How to build the perfect team
 • 57 - Case Study National Facilities Management company

 • 9 - The Improvement Process
 • 58 - The Improvement Plan
 • 59 - Lets connect.txt
 • 59 - The Next Step
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27541
  حجم: 4007 مگابایت
  مدت زمان: 450 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید