وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Business Continuity Management (Bcm) & Disaster Recovery by Abdul Hafeez

سرفصل های دوره

1 - Introduction to Business Continuity Management
 • 1 - Understanding Business Continuity Management BCM
 • 2 - Importance of BCM in Modern Business

 • 2 - Risk Assessment and Business Impact Analysis
 • 3 - Risk Assessment in BCM
 • 4 - Identifying and Evaluating Business Risks
 • 5 - Business Impact Analysis BIA Process
 • 6 - Criticality and Prioritization of Business Functions

 • 3 - Business Continuity Strategy Development
 • 7 - Business Continuity Strategy Formulation
 • 8 - Recovery Objectives and Strategies
 • 9 - Implementing Preventive Measures

 • 4 - Business Continuity Planning
 • 10 - Developing a Business Continuity Plan BCP
 • 11 - Key Components of a BCP
 • 12 - Crisis Communication Planning
 • 13 - Training and Awareness Programs

 • 5 - Implementing Business Continuity Plans
 • 14 - Plan Implementation and Execution
 • 15 - Resource Allocation for BCM
 • 16 - Testing and Exercising the BCP
 • 17 - Evaluating BCM Effectiveness

 • 6 - Business Continuity Governance
 • 18 - Role of Top Management in BCM
 • 19 - Establishing a BCM Governance Structure
 • 20 - Regulatory and Compliance Considerations

 • 7 - Business Continuity Culture and Awareness
 • 21 - Fostering a BCM Culture in the Organization
 • 22 - Creating Awareness among Employees
 • 23 - Conducting Drills and Simulations

 • 8 - Incident Response and Crisis Management
 • 24 - Incident Response Planning
 • 25 - Crisis Management Strategies
 • 26 - Coordinating with External Agencies

 • 9 - Business Continuity Plan Maintenance
 • 27 - Reviewing and Updating the BCP
 • 28 - Continuous Improvement in BCM
 • 29 - Learning from Reallife Business Disruptions

 • 10 - IT Disaster Recovery
 • 30 - Integrating IT Disaster Recovery with BCM
 • 31 - IT Infrastructure Resilience
 • 32 - Data Backup and Restoration Strategies

 • 11 - Business Continuity Audit and Certification
 • 33 - Conducting BCM Audits and ObtainingCertifications
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33173
  حجم: 958 مگابایت
  مدت زمان: 100 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید