وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building AI Apps, Micro SaaS & Launching Scalable MVP

سرفصل های دوره

Building AI text to image generator, text to speech app, text to code generator, AI travel planner, and AI resume parser


1. Introduction
 • 1. Introduction to the Course
 • 2.1 Building AI Apps & Micro SaaS.pptx
 • 2. Table of Contents
 • 3. Whom This Course is Intended for

 • 2. Tools & Resources
 • 1. Tools & Resources

 • 3. Introduction to SaaS Business Model
 • 1.1 saas business process.zip
 • 1. Introduction to SaaS Business Model

 • 4. Finding Business Ideas with Startup AI
 • 1.1 MarketResearchReport.pdf
 • 1. Finding Business Ideas with Startup AI

 • 5. Creating Comprehensive Business Plan with Plannit AI
 • 1.1 BusinessPlan.pdf
 • 1. Creating Comprehensive Business Plan with Plannit AI

 • 6. Building AI Text to Image Generator App with Anakin AI
 • 1.1 imagegeneratedbyanakinai.zip
 • 1. Building AI Text to Image Generator App with Anakin AI

 • 7. Building AI Text to Speech App with Anakin AI
 • 1.1 TexttoSpeechAnakinAI.mp3
 • 1. Building AI Text to Speech App with Anakin AI

 • 8. Building AI Travel Planner App with Imagica AI
 • 1. Building AI Travel Planner App with Imagica AI

 • 9. Building AI Text to Code Generator App with Mind Studio
 • 1. Building AI Text to Code Generator App with Mind Studio

 • 10. Building AI Resume Parser with Bubble & Eden AI
 • 1. Importing SaaS Template
 • 2. Installing Eden AI Plugin & Connecting API
 • 3. Designing SaaS User Interface

 • 11. Testing AI Resume Parser App
 • 1. Testing AI Resume Parser App

 • 12. Building Customer Support Chatbot with Chatbase
 • 1. Building Customer Support Chatbot with Chatbase

 • 13. Analyzing SaaS Growth Metrics
 • 1.1 SaaS Calculator.html
 • 1. Analyzing SaaS Growth Metrics

 • 14. Launching MVP, Promoting SaaS, and Creating Marketing Video
 • 1. Launching MVP, Promoting SaaS, and Creating Marketing Video

 • 15. Launching MVP on Product Hunt
 • 1.1 Product Hunt.html
 • 1. Launching MVP on Product Hunt

 • 16. Pricing Models for SaaS
 • 1.1 Pricing Calculator.html
 • 1. Pricing Models for SaaS

 • 17. Conclusion & Summary
 • 1. Conclusion & Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35850
  حجم: 887 مگابایت
  مدت زمان: 122 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید