وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Blender: Apple vision pro masterclass

سرفصل های دوره

With Marwan Hussein we will learn how to create highly details and realistic Apple Vision Pro


1. Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 Before you start

 • 2. Modeling
 • 003 Adding the reference images and start modeling the Vision pro
 • 004 Modeling the structure
 • 005 Spending more time editing the structure
 • 006 Starting with the face interface fabric
 • 007 Modeling the face interface fabric frame
 • 008 Modeling the nose pad
 • 009 Modeling the Speaker bar
 • 010 Modeling the speaker bar clips
 • 011 Modeling the head bond
 • 012 Modeling the head bond clips
 • 013 Creating the bond ribs
 • 014 Modeling the Fabric-reinforced cables with some tweaking
 • 015 Changing the inner ribs position
 • 016 Modeling the band Fit Dial
 • 017 Making some tweaking for the band clips
 • 018 Creating the Band Detach Handle
 • 019 Modeling the speaker bar Diffuser
 • 020 Creating the Power Port
 • 021 Creating the Light Sealed frame
 • 022 Making some tweaks on the Faceplate
 • 023 Focusing on the front part of the headset
 • 024 Focusing on the front glass and make some editing
 • 025 Starting adding holes for the aluminum structure
 • 026 Adding more details for the aluminum structure
 • 027 spending more time on the aluminum structure
 • 028 Fixing the deformation by using the shear
 • 029 Prepare the structure to give it some thickness
 • 030 Adding thickness for the structure
 • 031 Fixing the shading problems on the structure
 • 032 Creating the top vents holes
 • 033 Modeling the Dial
 • 034 Creating the top button
 • 035 Creating the bottom camera sensors
 • 036 Creating the bottom camera
 • 037 Modeling the optical lenses
 • 038 Starting with the front glass
 • 039 Adding details behind the front shield glass
 • 040 Focusing on the inside details part 1
 • 041 Modeling the camera sensors behind the glass shield
 • 042 Adding more details for the structer behind the glass shield
 • 043 Using the wrapping tool add-one to put everything in place
 • 044 Finishing the front part of the headset
 • 045 Making some adjustments
 • 046 Creating a platform for the headset
 • 047 Modeling the battery connector
 • 048 Srtarting with the battery
 • 049 Adding some details for the battery
 • 050 Creating the battery cable
 • 051 Making some small changes
 • 052 Unwrapping the Light Sealed
 • 053 Unwrapping the ribs and some part of the bond
 • 054 Unwrapping and texturing the light sealed frame and the nose pad

 • 3. Adding the materials and render the scene
 • 055 Applying multiple materials for multiple objects
 • 056 Creating the chrome material
 • 057 Adding the HDRI image and changing the scale of the headset appropriate size
 • 058 Creating brushed metal material
 • 059 Adding materials for multible objects wigh
 • 060 Creating aluminum material for the Battery and MagSafe
 • 061 Adding materials for the front shield glass and the details behind it
 • 062 Creating the Stitches
 • 063 Adding hair particles for the fabric of the bond
 • 064 Adding materials for the speaker and fix the battery texture
 • 065 The Final Render

 • 4. Resources
 • 1.1 Download the Resouces folder using the link below.html
 • 1.2 WrappingTools-master.zip
 • 1. Resources.html
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19415
  حجم: 21369 مگابایت
  مدت زمان: 1363 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید