وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Biomechanics: The Physics Of Human Movement

سرفصل های دوره

Understand The Science Behind Movement: Apply Mechanical Principles To The Musculoskeletal System Of The Human Body


1 - Introduction Definition Tasks Of Biomechanics
 • 1 - Welcome.html
 • 2 - Course Structure Overview
 • 3 - Definition Of Biomechanics
 • 4 - Planes Axes
 • 5 - Location Movement Terminology
 • 6 - Tasks Of Biomechanics
 • 7 - Fields Of Work
 • 8 - Practical Biomechanical Examples

 • 2 - Basics Of Physics Mechanics Velocity Acceleration Work Energy etc
 • 9 - Definition Of Mechanics
 • 10 - Velocity
 • 11 - Acceleration
 • 12 - Force
 • 13 - Momentum
 • 14 - Energy
 • 15 - Mechanical Work
 • 16 - Mechanical Power

 • 3 - Statics Of The Human Body Forces Moments Equilibrium Conditions
 • 17 - Forces Their Outputs
 • 18 - Newtons Laws
 • 19 - Reaction Forces
 • 20 - Quick Reminder
 • 21 - Trigonometry
 • 22 - Distribution Of Forces Into Components
 • 23 - Moments Their Outputs
 • 24 - Equilibrium Conditions
 • 25 - Center Of Gravity
 • 26 - Static Friction
 • 27 - Example Static Structure Of An Arm

 • 4 - The Skeletal System Anatomy Of Bones Joints
 • 28 - Structure Function Of Bones
 • 29 - Bone Types
 • 30 - Stress Shielding
 • 31 - Anatomy Functioning Of Joints
 • 32 - Joint Types
 • 33 - Anatomy Of The Knee Joint
 • 34 - The Biomechanical Role Of The Patella

 • 5 - Stability Resistance Of The Human Body Elastostatics Tension Deformation
 • 35 - Elastostatics
 • 36 - Types Of Loading Deformation
 • 37 - Internal Forces
 • 38 - Stress
 • 39 - Deformation
 • 40 - Hookes Law

 • 6 - The Muscular System
 • 41 - Structure Function Of Tendons Ligaments
 • 42 - Ligaments Of The Knee Joint
 • 43 - Meniscus
 • 44 - Muscle Types
 • 45 - Structure Of Skeletal Muscle
 • 46 - Muscle Contraction
 • 47 - ForceLength Relationship
 • 48 - Muscle Architectures
 • 49 - Example Deformation Of Muscles

 • 7 - Kinematics Kinetics Of Human Movement
 • 50 - Basics Of Dynamics
 • 51 - Idealizations
 • 52 - Kinematics Kinetics
 • 53 - DAlemberts Principle

 • 8 - Motion Analysis Tools Strategies
 • 54 - Motion Tracking Objectives
 • 55 - Finite Element Method FEM
 • 56 - Inertial Measurement Unit IMU
 • 57 - Force Pressure Plates
 • 58 - 2D Motion Analysis
 • 59 - 3D Motion Analysis
 • 60 - Data Analysis
 • 61 - Thank You

 • 9 - Additional Content
 • 62 - Location Movement Terminology.html
 • 62 - location-terminology.zip
 • 62 - movement-terminology.zip
 • 63 - Weight Percentiles Of Human Limbs.html
 • 63 - weight-percentiles-of-limbs.zip
 • 64 - Joint Bone Types.html
 • 64 - bone-types.zip
 • 64 - types-of-joints.zip
 • 65 - Muscle Map.html
 • 65 - muscle-map.zip
 • 66 - Bone Map.html
 • 66 - bone-map.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37137
  حجم: 1699 مگابایت
  مدت زمان: 210 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید