وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Beginners Guide to Vegetable Gardening

سرفصل های دوره

Gardening guidelines for establishing a nutrient rich and delectable culinary garden in your own backyard.


1. Introduction
 • 1. Course Introduction
 • 2. Vegetables to grow in your garden
 • 3. Benefits of growing your own vegetables

 • 2. Getting Started With Vegetable Gardening
 • 1. Understanding your local climate and its impact on vegetable gardening
 • 2. Selecting the right location for your vegetable garden
 • 3. Choosing the right soil and preparing your garden bed

 • 3. Essential Tools and Equipment
 • 1. Essential equipment for successful vegetable gardening
 • 2. Budget Friendly alternatives for tools and equipment

 • 4. Planning Your Vegetable Garden
 • 1. Importance of planning and designing your vegetable garden
 • 2. Crop rotation and companion planting strategies
 • 3. Creating a planting calendar for year round harvest

 • 5. Seed Selection and Starting Seeds Indoors
 • 1. Choosing the right seeds for your garden
 • 2. Understanding seed packets and labels
 • 3. Step by step guide to starting seeds indoors

 • 6. Transplanting and Direct Seeding
 • 1. Best practices for transplanting seedlings into the garden
 • 2. Direct seeding techniques for specific vegetables
 • 3. Tips for success and avoiding common mistakes

 • 7. Soil Care and Fertilization
 • 1. Soil testing and understanding soil composition
 • 2. Organic and synthetic fertilizer options
 • 3. Maintaining soil health for optimal plant growth

 • 8. Watering and Irrigation
 • 1. Proper watering techniques for different vegetables
 • 2. Tips for water conservation in the garden

 • 9. Pest and Disease Management
 • 1. Identifying common pests and diseases
 • 2. General Tips for Identification and Control
 • 3. Organic and chemical free pest control methods

 • 10. Pruning and Maintenance
 • 1. Importance of pruning for healthy plant growth
 • 2. Routine garden maintenance tasks

 • 11. Harvesting and Enjoying Your Bounty
 • 1. When and how to harvest different vegetables
 • 2. Storage and preservation tips
 • 3. General Preservation Tips
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35798
  حجم: 1062 مگابایت
  مدت زمان: 114 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید