وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Become a ReactJS and Typescript Superhero + Project Zeus

سرفصل های دوره

Master ReactJS, Typescript, Firebase, Redux & Tailwind CSS: Build Chat & To-Do-List App + 'Project Zeus'


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Project showcase
 • 3. Setup
 • 4. Hello world

 • 2. Project Zeus
 • 1. Get Code.html
 • 2. Login Page Genesis
 • 3. Input Reusable Component
 • 4. Buttom Reusable Component
 • 5. Background
 • 6. Login and useState Hook
 • 7. Events
 • 8. Routing Basics
 • 9. App Routing
 • 10. Header
 • 11. Firebase Setup
 • 12. Env and Github Setup
 • 13. Data Flow
 • 14. Redux Setup And Intro
 • 15. Signup Start
 • 16. Error Handling
 • 17. Loading Indicator
 • 18. Add User To Collection
 • 19. Get User Info
 • 20. Set User
 • 21. Unavailable Err Fix
 • 22. ConvertTime and AvatarGenerator
 • 23. UpdateUserInfo and getStorageUser
 • 24. Reusable Icon
 • 25. Header Icons
 • 26. UserHeadProfile Component
 • 27. User Menu Dropdown
 • 28. Logout functionality
 • 29. Conditional Rendering of Icons
 • 30. Persisting User State and Protecting Route
 • 31. Single Tasklist Structure
 • 32. Multiple Task List
 • 33. TaskList Slice
 • 34. Add Tasklist
 • 35. Get All TaskList
 • 36. Display Task List with map
 • 37. List Animation and Loader
 • 38. Task List in Edit Mode
 • 39. Edit and Save Task List
 • 40. Delete Task List
 • 41. Add Task to Task List
 • 42. Task in Edit Mode
 • 43. Collapsing Task
 • 44. Edit and Save Task
 • 45. Get Tasks for each Task List
 • 46. Task Loader and Delete
 • 47. Collpase All Tasks
 • 48. Fix Logout Error
 • 49. Profile UI
 • 50. Generate Random Avatar
 • 51. Save Profile Query
 • 52. Save Profile Query Call
 • 53. Signout
 • 54. Signout Testing and Git
 • 55. Chat Sidebar Component
 • 56. Sidebar Left Active Tab
 • 57. Get Users Query
 • 58. Users Loader Indicator
 • 59. Display Users
 • 60. Fixing the Sidebar Left
 • 61. Alert UI
 • 62. Alert State
 • 63. Start Chat Query
 • 64. Get Chats Query
 • 65. Get Chats Profile Info
 • 66. Show and Select Chats User Profile
 • 67. Sidebar Right
 • 68. Chat Area Input
 • 69. Message UI
 • 70. Send Message Query
 • 71. Get Messages Query
 • 72. Send and Get Message on UI
 • 73. Show New Message
 • 74. Fixing Erros and Testing
 • 75. Hosting
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27524
  حجم: 13235 مگابایت
  مدت زمان: 1196 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید