وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

BDD with pytest-bdd and Python

سرفصل های دوره

This course will teach you how to drive your Python code with super-high quality requirements developed with BDD techniques.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction to BDD and pytest-bdd
 • 1. Introduction
 • 2. What Is BDD (Behavior Driven Development)
 • 3. Demo - A Gherkin Spec
 • 4. Understanding the Importance of BDD
 • 5. Introduction to pytest-bdd
 • 6. Comparing pytest-bdd with Behave
 • 7. Summary

 • 3. Setting up Your Environment
 • 1. Introduction
 • 2. Demo - Installing Python
 • 3. Demo - Installing pytest and pytest-bdd
 • 4. Setting up a Virtual Environment
 • 5. Recommended IDEs and Tools for BDD
 • 6. Summary

 • 4. Getting Started with pytest-bdd
 • 1. Introduction
 • 2. Basic Structure of a pytest-bdd Project
 • 3. Understanding Features, Scenarios, and Steps
 • 4. Demo - Writing Your First Feature
 • 5. Demo - Implementing Our Step Definitions
 • 6. Summary

 • 5. Writing Effective Scenarios
 • 1. Introduction
 • 2. More Advanced Gherkin Language
 • 3. Demo - Writing Clear and Concise Scenarios
 • 4. Beyond Implementing Given, When, Then Steps
 • 5. Demo - Using Tags to Control Test Execution
 • 6. Demo - Backgrounds in pytest-bdd
 • 7. Demo - Using Hooks for Setup and Teardown
 • 8. Summary

 • 6. Step Definitions and Python
 • 1. Introduction
 • 2. Pytest-bdd
 • 3. Demo - Parameter Types in Step Definitions
 • 4. Demo - Reusing Steps
 • 5. Summary

 • 7. Working with Data
 • 1. Introduction
 • 2. Data-driven Testing with pytest-bdd
 • 3. Demo - Loading Test Data from External Sources
 • 4. Using a Test Fake for Data
 • 5. Demo - Testing with a Fake Database
 • 6. Fakes for Other Data Sources
 • 7. Summary

 • 8. Using More Advanced pytest-bdd Features
 • 1. Inferring Code with Advanced Code Generation
 • 2. Browser Testing with Splinter and Selenium
 • 3. Summary

 • 9. Reporting and Continuous Integration with Python and BDD
 • 1. Introduction
 • 2. Demo - Reporting with pytest-bdd
 • 3. Demo - Integration with Jenkins for Continuous Testing
 • 4. Post-deployment Testing with pytest-bdd
 • 5. Summary

 • 10. Best Practices and Tips
 • 1. Introduction
 • 2. How to Structure Your pytest-bdd Project
 • 3. Tips for Writing Maintainable Test Code
 • 4. Handling Failing Tests and Debugging
 • 5. Adopting BDD in Your Team or Organization
 • 6. Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 24850
  حجم: 347 مگابایت
  مدت زمان: 144 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید